TIPS  

Ved indtastning af arter med forskellig alder, bør du indtaste disse som enkeltstående observationer med hver sin aldersangivelse.
F.eks. bør en observation af 50 Sortterner hvoraf de 35 var gamle fugle og de resterende var unger fra i år, indtastes under 2 forskellige observationer.

    DATA FOR LOKALITET ORDRUP NÆS (305001)  

Kommune:Odsherred
Lokalafdeling:DOF-Vestsjælland
Region:Region Sjælland
  
Lokaliteten er del af IBA:Sejerø Bugt & Nekselø
Fuglearter og -racer på lokaliteten:256
Observationsdage/observationer:804/6664
Bearbejdede ynglepar på lokaliteten de seneste år
Observationer på lokaliteten de seneste 10 dage

    DIAGRAM  

År:

(0.080 sekunder)