TIPS  

Når du indtaster et tal i feltet antal, skal det altid svare til antallet af fugle og ikke antal par, selvom adfærdskoden er markeret som Ynglefugle.

    DATA FOR LOKALITET ORDRUP NÆS (305001)  

Kommune:Odsherred
Lokalafdeling:DOF Vestsjælland
Region:Region Sjælland
  
Lokaliteten er del af IBA:Sejerø Bugt & Nekselø
Fuglearter og -racer på lokaliteten:258
Observationsdage/observationer:856/7150
Bearbejdede ynglepar på lokaliteten de seneste år
Observationer på lokaliteten de seneste 10 dage

    DIAGRAM  

År:

(0.065 sekunder)