TIPS  

Når du indtaster et tal i feltet antal, skal det altid svare til antallet af fugle og ikke antal par, selvom adfærdskoden er markeret som Ynglefugle.

    DATA FOR LOKALITET ESPERANCE BUGT, MARITIM (555450)  

Kommune:Varde
Lokalafdeling:DOF-Sydvestjylland
Region:Region Syddanmark
Lokalitetstype(r):Havområde/Havområde/Havområde/Havområde
  
Beskrivelse:Maritim lokalitet.Afgrænsning: Uden for almindeligt synsområde fra fastlandet. Havområdet ud for Skallingen.

Vadehavet er fredet som naturreservat
  
Lokaliteten er del af IBA:Vadehavet
Fuglearter og -racer på lokaliteten:38
Observationsdage/observationer:18/73

    DIAGRAM  

År:

(0.161 sekunder)