TIPS  

Ved indtastning kan du ikke oprette en dato, lokalitet og tid, som du allerede har anvendt én gang før.
Men du kan tilføje flere arter til en dato, lokalitet og tid, som du tidligere har oprettet.

    DATA FOR LOKALITET VEST FOR MANDØ, MARITIM (571602)  

Kommune:Esbjerg
Lokalafdeling:DOF-Sydvestjylland
Region:Region Syddanmark
Lokalitetstype(r):Havområde
  
Beskrivelse:Maritim lokalitet. Uden for almindelig synsvidde fra øerne. Vadehavet er fredet som naturreservat.
  
Lokaliteten er del af IBA:Vadehavet
Fuglearter og -racer på lokaliteten:0
(0.016 sekunder)