TIPS  

Har du fået ny adresse eller skiftet e-mailadresse, bedes du huske at meddele det til DOFbasen. Dette sker via min side og derpå personoplysninger.

    DATA FOR LOKALITET BØLLING SØ OG OMRÅDER OMKR. SØEN (663010)  

Kommune:Ikast-Brande/Silkeborg
Lokalafdeling:DOF Vestjylland/DOF Østjylland
Region:Region Midtjylland
Lokalitetstype(r):Sø/Permanent vandhul/mose
  
Beskrivelse:Består af gammel højmose, tørvemose, eng og sump, stor åben fortrinsvis græsbevokset slett, samt læhegn. Mod vest har Karup Å, som her hedder Skygge Å sit udspring. Mod øst udspringer Funder Å, som senere hedder Gudenå. Det er nu endelig vedtaget at der i området etableres en sø på op til 350 ha incl. en formodet rørskov på 150 ha. Ca. 1/3-del af området er i Århus Amt, 2/3-dele i Ringkøbing Amt. Søen forventes etableret fra 2004 – 2007.
  
Lokaliteten er del af IBA:Bølling Sø
Fuglearter og -racer på lokaliteten:254
Observationsdage/observationer:2703/41496
Bearbejdede ynglepar på lokaliteten de seneste år
Observationer på lokaliteten de seneste 10 dage

    DIAGRAM  

År:

(0.279 sekunder)