TIPS  

Ved indtastning kan du ikke oprette en dato, lokalitet og tid, som du allerede har anvendt én gang før.
Men du kan tilføje flere arter til en dato, lokalitet og tid, som du tidligere har oprettet.

    DATA FOR LOKALITET VESTAS-STIEN V. RINGKØBING HAVN (667382)  

Kommune:Ringkøbing-Skjern
Lokalafdeling:DOF-Vestjylland
Region:Region Midtjylland
Lokalitetstype(r):Fjord/vig/Ubeboet ø/holm
  
Beskrivelse:Fra gang - og cykelstien ved Vestas kan man overskue en lille lavvandet vig og en ubeboet ø i mundingen af Vonå. Øen er tildels bevokset med tagrør og hybenroser. Endvidere er der ved vigen sandstrand og rørskov. Fjordkysten er langs stien beskyttet af store sten. Store dele af Ringkøbing Fjord kan overskues fra stien
  
Lokaliteten er del af IBA:Ringkøbing Fjord
Fuglearter og -racer på lokaliteten:169
Observationsdage/observationer:671/2865
Bearbejdede ynglepar på lokaliteten de seneste år

    DIAGRAM  

År:

(0.041 sekunder)