TIPS  

Når du indtaster et tal i feltet antal, skal det altid svare til antallet af fugle og ikke antal par, selvom adfærdskoden er markeret som Ynglefugle.

    DATA FOR LOKALITET HUSBY SØ (679040)  

Kommune:Holstebro
Lokalafdeling:DOF Vestjylland
Region:Region Midtjylland
  
Fuglearter og -racer på lokaliteten:154
Observationsdage/observationer:617/1928
Bearbejdede ynglepar på lokaliteten de seneste år

    DIAGRAM  

År:

(0.056 sekunder)