TIPS  

Ved indtastning af arter med forskellig alder, bør du indtaste disse som enkeltstående observationer med hver sin aldersangivelse.
F.eks. bør en observation af 50 Sortterner hvoraf de 35 var gamle fugle og de resterende var unger fra i år, indtastes under 2 forskellige observationer.

    DATA FOR LOKALITET FEGGEKLIT, OG STRANDENGE VED (773020)  

Kommune:Morsø
Lokalafdeling:DOF-Nordvestjylland
Region:Region Nordjylland
  
Lokaliteten er del af IBA:Løgstør Bredning
Fuglearter og -racer på lokaliteten:108
Observationsdage/observationer:125/1425
Observationer på lokaliteten de seneste 10 dage

    DIAGRAM  

År:

(0.020 sekunder)