TIPS  

Det er muligt at følge med i trækfuglenes ankomst fra vinterkvarteret. Vælg fænologi via menuen på hjemmesiden og se de første 10 observationer af hver art.

    DATA FOR LOKALITET ØSLØS SYD, BYZONE SAMT STRANDENGE VED (787946)  

Kommune:Thisted
Lokalafdeling:DOF-Nordvestjylland
Region:Region Nordjylland
Lokalitetstype(r):By/Strandeng
  
Beskrivelse:En række småhuse samt strandeng med lavvandede småsøer. Umiddelbart syd for Øsløs.
  
Lokaliteten er del af IBA:Løgstør Bredning
Fuglearter og -racer på lokaliteten:112
Observationsdage/observationer:131/324

    DIAGRAM  

År:

(0.013 sekunder)