TIPS  

Hvis du skal lave en søgning på artsnavn eller lokalitet via hjemmesiden, kan du benytte artsnummer eller lokalitetsnummer i stedet for navne. Numrene kan f.eks. findes ved opslag i artslisten eller i lokalitetslisten her på hjemmesiden.

    DATA FOR LOKALITET LØGSTØR HOLME OG LENDRUP SANDØ (827060)  

Kommune:Vesthimmerlands
Lokalafdeling:DOF-Nordjylland
Region:Region Nordjylland
Lokalitetstype(r):Kyst/vade/Strandeng/Permanent vandhul/mose
  
Beskrivelse:Kystområde mellem Løgstør og Lendrup. Langs hele kyststrækningen løber Frederik den Syvendes Kanal og adskilller kyst- og strandområderne fra land.
I den sydlige del findes et større strandengsområde. Lavvandet fjordområde med vade. (Fra DOFs lokalitetsreg.)
  
Lokaliteten er del af IBA:Løgstør Bredning
Fuglearter og -racer på lokaliteten:109
Observationsdage/observationer:141/1465
Bearbejdede ynglepar på lokaliteten de seneste år

    DIAGRAM  

År:

(0.023 sekunder)