TIPS  

Ved indtastning kan du ikke oprette en dato, lokalitet og tid, som du allerede har anvendt én gang før.
Men du kan tilføje flere arter til en dato, lokalitet og tid, som du tidligere har oprettet.

    DATA FOR LOKALITET LØGSTØR HOLME OG LENDRUP SANDØ (827060)  

Kommune:Vesthimmerlands
Lokalafdeling:DOF-Nordjylland
Region:Region Nordjylland
Lokalitetstype(r):Kyst/vade/Strandeng/Permanent vandhul/mose
  
Beskrivelse:Kystområde mellem Løgstør og Lendrup. Langs hele kyststrækningen løber Frederik den Syvendes Kanal og adskilller kyst- og strandområderne fra land.
I den sydlige del findes et større strandengsområde. Lavvandet fjordområde med vade. (Fra DOFs lokalitetsreg.)
  
Lokaliteten er del af IBA:Løgstør Bredning
Fuglearter og -racer på lokaliteten:109
Observationsdage/observationer:141/1465
Bearbejdede ynglepar på lokaliteten de seneste år

    DIAGRAM  

År:

(0.031 sekunder)