TIPS  

Når du indtaster et tal i feltet antal, skal det altid svare til antallet af fugle og ikke antal par, selvom adfærdskoden er markeret som Ynglefugle.

    DATA FOR LOKALITET AGGERSUND, LIMFJORDEN (827231)  

Kommune:Vesthimmerlands
Lokalafdeling:DOF-Nordjylland
Region:Region Nordjylland
Lokalitetstype(r):Fjord/vig/Fjord/vig/Fjord/vig/Fjord/vig
  
Beskrivelse:Limfjorden mellem Borreholm, Aggersundbroen, Petersborg Strandenge og Løgstør Havn. Området besøges ofte af vinterfugle som svaner, gæs, ænder og måger.
  
Lokaliteten er del af IBA:Løgstør Bredning
Fuglearter og -racer på lokaliteten:99
Observationsdage/observationer:144/563

    DIAGRAM  

År:

(0.024 sekunder)