TIPS  

Når du er logget ind på hjemmesiden, kan du selv bestemme, hvordan observationer bliver sorteret som standard.

    ARTSLISTE  


Herunder ses en oversigt over de 31 fuglearter (og racer), som er registreret fra Nattergalelunden & Skaldepanden. I (parantes) ses antallet af observationer/individer.

Bramgås(Branta leucopsis)(1/100)
Krikand(Anas crecca)(1/2)
Gråand(Anas platyrhynchos)(1/5)
Stor Skallesluger(Mergus merganser)(1/1)
Musvåge(Buteo buteo)(8/8)
Rørhøne (Grønbenet)(Gallinula chloropus)(1/1)
Ringdue(Columba palumbus)(1/1)
Stor Flagspætte(Dendrocopos major)(2/3)
Gærdesmutte(Troglodytes troglodytes)(1/1)
Rødhals(Erithacus rubecula)(3/5)
Solsort(Turdus merula)(1/8)
Sjagger(Turdus pilaris)(4/65)
Sangdrossel(Turdus philomelos)(4/4)
Vindrossel(Turdus iliacus)(1/2)
Havesanger(Sylvia borin)(2/2)
Munk(Sylvia atricapilla)(4/6)
Gransanger(Phylloscopus collybita)(3/4)
Broget Fluesnapper(Ficedula hypoleuca)(2/3)
Sumpmejse(Poecile palustris)(2/2)
Blåmejse(Cyanistes caeruleus)(1/3)
Musvit(Parus major)(1/1)
Spætmejse(Sitta europaea)(3/7)
Spætmejse, Lysbuget (ssp. europaea)(Sitta europaea europaea)(1/1)
Korttået Træløber(Certhia brachydactyla)(7/7)
Skovskade(Garrulus glandarius)(3/6)
Stær(Sturnus vulgaris)(2/2)
Bogfinke(Fringilla coelebs)(2/2)
Grønirisk(Chloris chloris)(1/1)
Grønsisken(Spinus spinus)(1/8)
Dompap(Pyrrhula pyrrhula)(1/1)
(Sciurus vulgaris)(4/9)

(0.004 sekunder)