TIPS  

Du behøver ikke at være oprettet som bruger af DOFbasen, for at anvende hjemmesidens funktioner til visning af og søgning i observationer.

    ARTSLISTE  


Herunder ses en oversigt over de 64 fuglearter (og racer), som er registreret fra Bredvigmose. I (parantes) ses antallet af observationer/individer.

Skarv(Phalacrocorax carbo)(1/6)
Fiskehejre(Ardea cinerea)(2/5)
Knopsvane(Cygnus olor)(2/102)
Gravand(Tadorna tadorna)(1/35)
Toppet Skallesluger(Mergus serrator)(1/2)
Hvepsevåge(Pernis apivorus)(1/2)
Spurvehøg(Accipiter nisus)(1/1)
Musvåge(Buteo buteo)(8/10)
Fiskeørn(Pandion haliaetus)(1/1)
Strandskade(Haematopus ostralegus)(1/2)
Strandhjejle(Pluvialis squatarola)(1/1)
Vibe(Vanellus vanellus)(2/6)
Skovsneppe(Scolopax rusticola)(1/5)
Lille Kobbersneppe(Limosa lapponica)(1/7)
Storspove(Numenius arquata)(1/1)
Rødben(Tringa totanus)(1/1)
Hvidklire(Tringa nebularia)(1/2)
Sølvmåge(Larus argentatus)(2/5)
Huldue(Columba oenas)(15/21)
Ringdue(Columba palumbus)(6/16)
Natugle(Strix aluco)(1/1)
Sortspætte(Dryocopus martius)(2/3)
Stor Flagspætte(Dendrocopos major)(13/23)
Sanglærke(Alauda arvensis)(1/2)
Landsvale(Hirundo rustica)(2/17)
Bysvale(Delichon urbicum)(1/1)
Engpiber(Anthus pratensis)(1/2)
Gærdesmutte(Troglodytes troglodytes)(11/25)
Jernspurv(Prunella modularis)(1/1)
Rødhals(Erithacus rubecula)(6/17)
Rødstjert(Phoenicurus phoenicurus)(1/1)
Solsort(Turdus merula)(5/27)
Sjagger(Turdus pilaris)(1/1)
Sangdrossel(Turdus philomelos)(5/6)
Vindrossel(Turdus iliacus)(1/20)
Gærdesanger(Curruca curruca)(1/1)
Tornsanger(Curruca communis)(1/1)
Havesanger(Sylvia borin)(1/1)
Munk(Sylvia atricapilla)(4/11)
Skovsanger(Phylloscopus sibilatrix)(3/7)
Gransanger(Phylloscopus collybita)(5/6)
Fuglekonge(Regulus regulus)(2/6)
Halemejse, Nordlig (ssp. caudatus)(Aegithalos caudatus caudatus)(1/1)
Sumpmejse(Poecile palustris)(2/3)
Sortmejse(Periparus ater)(4/7)
Blåmejse(Cyanistes caeruleus)(10/19)
Musvit(Parus major)(7/44)
Spætmejse(Sitta europaea)(4/8)
Spætmejse, Lysbuget (ssp. europaea)(Sitta europaea europaea)(5/9)
Træløber(Certhia familiaris)(4/5)
Træløber, Nordlig (ssp. familiaris)(Certhia familiaris familiaris)(1/2)
Rødrygget Tornskade(Lanius collurio)(2/2)
Skovskade(Garrulus glandarius)(5/7)
Gråkrage(Corvus cornix)(3/4)
Ravn(Corvus corax)(1/1)
Stær(Sturnus vulgaris)(3/24)
Bogfinke(Fringilla coelebs)(9/22)
Kvækerfinke(Fringilla montifringilla)(2/164)
Grønirisk(Chloris chloris)(2/3)
Stillits(Carduelis carduelis)(1/2)
Grønsisken(Spinus spinus)(1/30)
Tornirisk(Linaria cannabina)(1/2)
Gulspurv(Emberiza citrinella)(1/1)
(Vulpes vulpes)(1/1)

(0.005 sekunder)