TIPS  

Det er muligt at følge med i trækfuglenes ankomst fra vinterkvarteret. Vælg fænologi via menuen på hjemmesiden og se de første 10 observationer af hver art.

    ARTSLISTE  


Herunder ses en oversigt over de 33 fuglearter (og racer), som er registreret fra Amtshospitalet i Nykøbing. I (parantes) ses antallet af observationer/individer.

Blisgås(Anser albifrons)(1/8)
Grågås(Anser anser)(1/11)
Canadagås(Branta canadensis)(1/30)
Bramgås(Branta leucopsis)(2/540)
Pibeand(Mareca penelope)(2/44)
Hvepsevåge(Pernis apivorus)(1/1)
Duehøg(Accipiter gentilis)(1/1)
Musvåge(Buteo buteo)(2/2)
Fiskeørn(Pandion haliaetus)(1/0)
Agerhøne(Perdix perdix)(1/13)
Stormmåge(Larus canus)(1/2)
Huldue(Columba oenas)(1/12)
Ringdue(Columba palumbus)(5/2507)
Natugle(Strix aluco)(2/4)
Mursejler(Apus apus)(1/35)
Stor Flagspætte(Dendrocopos major)(1/1)
Bysvale(Delichon urbicum)(1/5)
Bjergvipstjert(Motacilla cinerea)(1/2)
Hvid Vipstjert(Motacilla alba)(1/1)
Silkehale(Bombycilla garrulus)(10/386)
Husrødstjert(Phoenicurus ochruros)(1/1)
Rødstjert(Phoenicurus phoenicurus)(2/2)
Solsort(Turdus merula)(2/2)
Sjagger(Turdus pilaris)(2/550)
Vindrossel(Turdus iliacus)(2/72)
Munk(Sylvia atricapilla)(1/1)
Grå Fluesnapper(Muscicapa striata)(1/1)
Halemejse(Aegithalos caudatus)(1/1)
Spætmejse(Sitta europaea)(2/3)
Allike(Coloeus monedula)(2/405)
Råge(Corvus frugilegus)(2/30)
Gråkrage(Corvus cornix)(2/7)
Stor Korsnæb(Loxia pytyopsittacus)(1/22)

(0.003 sekunder)