TIPS  

Ved indtastning af arter med forskellig alder, bør du indtaste disse som enkeltstående observationer med hver sin aldersangivelse.
F.eks. bør en observation af 50 Sortterner hvoraf de 35 var gamle fugle og de resterende var unger fra i år, indtastes under 2 forskellige observationer.

    ARTSLISTE  


Herunder ses en oversigt over de 43 fuglearter (og racer), som er registreret fra Amtshospitalet i Nykøbing. I (parantes) ses antallet af observationer/individer.

Skarv(Phalacrocorax carbo)(1/11)
Blisgås(Anser albifrons)(1/8)
Grågås(Anser anser)(1/11)
Canadagås(Branta canadensis)(1/30)
Bramgås(Branta leucopsis)(2/540)
Pibeand(Mareca penelope)(2/44)
Hvepsevåge(Pernis apivorus)(1/1)
Duehøg(Accipiter gentilis)(1/1)
Musvåge(Buteo buteo)(2/2)
Fiskeørn(Pandion haliaetus)(1/0)
Agerhøne(Perdix perdix)(1/13)
Hættemåge(Chroicocephalus ridibundus)(2/25)
Stormmåge(Larus canus)(1/2)
Sølvmåge(Larus argentatus)(2/11)
Huldue(Columba oenas)(1/12)
Ringdue(Columba palumbus)(7/2511)
Natugle(Strix aluco)(2/4)
Mursejler(Apus apus)(2/60)
Stor Flagspætte(Dendrocopos major)(1/1)
Bysvale(Delichon urbicum)(1/5)
Bjergvipstjert(Motacilla cinerea)(1/2)
Hvid Vipstjert(Motacilla alba)(1/1)
Silkehale(Bombycilla garrulus)(10/386)
Gærdesmutte(Troglodytes troglodytes)(1/1)
Rødhals(Erithacus rubecula)(2/2)
Husrødstjert(Phoenicurus ochruros)(1/1)
Rødstjert(Phoenicurus phoenicurus)(2/2)
Solsort(Turdus merula)(5/6)
Sjagger(Turdus pilaris)(2/550)
Vindrossel(Turdus iliacus)(2/72)
Munk(Sylvia atricapilla)(1/1)
Grå Fluesnapper(Muscicapa striata)(1/1)
Halemejse(Aegithalos caudatus)(1/1)
Blåmejse(Cyanistes caeruleus)(1/2)
Musvit(Parus major)(4/10)
Spætmejse(Sitta europaea)(3/4)
Allike(Coloeus monedula)(6/445)
Råge(Corvus frugilegus)(2/30)
Gråkrage(Corvus cornix)(4/10)
Bogfinke(Fringilla coelebs)(2/5)
Grønirisk(Chloris chloris)(1/2)
Stor Korsnæb(Loxia pytyopsittacus)(1/22)
Kernebider(Coccothraustes coccothraustes)(1/1)

(0.003 sekunder)