TIPS  

Er dine gamle data indtastet i DOFbasen? Flere rapportgrupper har konverteret gamle observationer, og har lagt dem ind i DOFbasen.
Klik her for en oversigt over hvilke ældre observationer der allerede er konverteret til DOFbasen.

    ARTSLISTE  


Herunder ses en oversigt over de 35 fuglearter (og racer), som er registreret fra Amtshospitalet i Nykøbing. I (parantes) ses antallet af observationer/individer.

Blisgås(Anser albifrons)(1/8)
Grågås(Anser anser)(1/11)
Canadagås(Branta canadensis)(1/30)
Bramgås(Branta leucopsis)(2/540)
Pibeand(Mareca penelope)(2/44)
Hvepsevåge(Pernis apivorus)(1/1)
Duehøg(Accipiter gentilis)(1/1)
Musvåge(Buteo buteo)(2/2)
Fiskeørn(Pandion haliaetus)(1/0)
Agerhøne(Perdix perdix)(1/13)
Stormmåge(Larus canus)(1/2)
Huldue(Columba oenas)(1/12)
Ringdue(Columba palumbus)(6/2509)
Natugle(Strix aluco)(2/4)
Mursejler(Apus apus)(1/35)
Stor Flagspætte(Dendrocopos major)(1/1)
Bysvale(Delichon urbicum)(1/5)
Bjergvipstjert(Motacilla cinerea)(1/2)
Hvid Vipstjert(Motacilla alba)(1/1)
Silkehale(Bombycilla garrulus)(10/386)
Husrødstjert(Phoenicurus ochruros)(1/1)
Rødstjert(Phoenicurus phoenicurus)(2/2)
Solsort(Turdus merula)(3/4)
Sjagger(Turdus pilaris)(2/550)
Vindrossel(Turdus iliacus)(2/72)
Munk(Sylvia atricapilla)(1/1)
Grå Fluesnapper(Muscicapa striata)(1/1)
Halemejse(Aegithalos caudatus)(1/1)
Musvit(Parus major)(1/2)
Spætmejse(Sitta europaea)(2/3)
Allike(Coloeus monedula)(3/420)
Råge(Corvus frugilegus)(2/30)
Gråkrage(Corvus cornix)(3/8)
Grønirisk(Chloris chloris)(1/2)
Stor Korsnæb(Loxia pytyopsittacus)(1/22)

(0.004 sekunder)