TIPS  

Husk at gøre et notat, hvis det er en meget tidlig observation du har.
Brug i det hele taget altid notefeltet ved usædvanlige observationer.

    ARTSLISTE  


Herunder ses en oversigt over de 28 fuglearter (og racer), som er registreret fra Amtshospitalet i Nykøbing. I (parantes) ses antallet af observationer/individer.

Blisgås(Anser albifrons)(1/8)
Grågås(Anser anser)(1/11)
Canadagås(Branta canadensis)(1/30)
Bramgås(Branta leucopsis)(2/540)
Pibeand(Mareca penelope)(2/44)
Hvepsevåge(Pernis apivorus)(1/1)
Duehøg(Accipiter gentilis)(1/1)
Musvåge(Buteo buteo)(2/2)
Agerhøne(Perdix perdix)(1/13)
Stormmåge(Larus canus)(1/2)
Huldue(Columba oenas)(1/12)
Ringdue(Columba palumbus)(5/2507)
Natugle(Strix aluco)(2/4)
Mursejler(Apus apus)(1/35)
Bjergvipstjert(Motacilla cinerea)(1/2)
Hvid Vipstjert(Motacilla alba)(1/1)
Silkehale(Bombycilla garrulus)(9/383)
Husrødstjert(Phoenicurus ochruros)(1/1)
Rødstjert(Phoenicurus phoenicurus)(2/2)
Solsort(Turdus merula)(2/2)
Sjagger(Turdus pilaris)(2/550)
Vindrossel(Turdus iliacus)(2/72)
Munk(Sylvia atricapilla)(1/1)
Spætmejse(Sitta europaea)(1/1)
Allike(Coloeus monedula)(2/405)
Råge(Corvus frugilegus)(2/30)
Gråkrage(Corvus cornix)(2/7)
Stor Korsnæb(Loxia pytyopsittacus)(1/22)

(0.006 sekunder)