TIPS  

Ved indtastning kan du ikke oprette en dato, lokalitet og tid, som du allerede har anvendt én gang før.
Men du kan tilføje flere arter til en dato, lokalitet og tid, som du tidligere har oprettet.

    ARTSLISTE  


Herunder ses en oversigt over de 32 fuglearter (og racer), som er registreret fra Amtshospitalet i Nykøbing. I (parantes) ses antallet af observationer/individer.

Blisgås(Anser albifrons)(1/8)
Grågås(Anser anser)(1/11)
Canadagås(Branta canadensis)(1/30)
Bramgås(Branta leucopsis)(2/540)
Pibeand(Mareca penelope)(2/44)
Hvepsevåge(Pernis apivorus)(1/1)
Duehøg(Accipiter gentilis)(1/1)
Musvåge(Buteo buteo)(2/2)
Fiskeørn(Pandion haliaetus)(1/0)
Agerhøne(Perdix perdix)(1/13)
Stormmåge(Larus canus)(1/2)
Huldue(Columba oenas)(1/12)
Ringdue(Columba palumbus)(5/2507)
Natugle(Strix aluco)(2/4)
Mursejler(Apus apus)(1/35)
Stor Flagspætte(Dendrocopos major)(1/1)
Bjergvipstjert(Motacilla cinerea)(1/2)
Hvid Vipstjert(Motacilla alba)(1/1)
Silkehale(Bombycilla garrulus)(10/386)
Husrødstjert(Phoenicurus ochruros)(1/1)
Rødstjert(Phoenicurus phoenicurus)(2/2)
Solsort(Turdus merula)(2/2)
Sjagger(Turdus pilaris)(2/550)
Vindrossel(Turdus iliacus)(2/72)
Munk(Sylvia atricapilla)(1/1)
Grå Fluesnapper(Muscicapa striata)(1/1)
Halemejse(Aegithalos caudatus)(1/1)
Spætmejse(Sitta europaea)(2/3)
Allike(Coloeus monedula)(2/405)
Råge(Corvus frugilegus)(2/30)
Gråkrage(Corvus cornix)(2/7)
Stor Korsnæb(Loxia pytyopsittacus)(1/22)

(0.006 sekunder)