TIPS  

Du behøver ikke at være oprettet som bruger af DOFbasen, for at anvende hjemmesidens funktioner til visning af og søgning i observationer.

    ARTSLISTE  


Herunder ses en oversigt over de 57 fuglearter (og racer), som er registreret fra Vangen. I (parantes) ses antallet af observationer/individer.

Fiskehejre(Ardea cinerea)(2/4)
Rørhøg(Circus aeruginosus)(1/1)
Duehøg(Accipiter gentilis)(1/1)
Spurvehøg(Accipiter nisus)(2/2)
Musvåge(Buteo buteo)(3/3)
Fjeldvåge(Buteo lagopus)(2/2)
Tårnfalk(Falco tinnunculus)(10/10)
Fasan(Phasianus colchicus)(1/0)
Rørhøne (Grønbenet)(Gallinula chloropus)(1/1)
Blishøne(Fulica atra)(2/0)
Stormmåge(Larus canus)(1/3)
Sølvmåge(Larus argentatus)(2/2)
Svartbag(Larus marinus)(1/1)
Tyrkerdue(Streptopelia decaocto)(1/2)
Isfugl(Alcedo atthis)(2/3)
Sortspætte(Dryocopus martius)(1/1)
Skovpiber(Anthus trivialis)(2/6)
Engpiber(Anthus pratensis)(1/25)
Hvid Vipstjert(Motacilla alba)(1/1)
Jernspurv(Prunella modularis)(2/3)
Sydlig Nattergal(Luscinia megarhynchos)(24/24)
Rødstjert(Phoenicurus phoenicurus)(2/4)
Bynkefugl(Saxicola rubetra)(2/2)
Solsort(Turdus merula)(2/2)
Sangdrossel(Turdus philomelos)(4/19)
Vindrossel(Turdus iliacus)(2/2)
Sivsanger(Acrocephalus schoenobaenus)(2/2)
Kærsanger(Acrocephalus palustris)(8/9)
Rørsanger(Acrocephalus scirpaceus)(1/1)
Gulbug(Hippolais icterina)(3/3)
Gærdesanger(Curruca curruca)(2/6)
Tornsanger(Curruca communis)(3/6)
Havesanger(Sylvia borin)(1/1)
Munk(Sylvia atricapilla)(3/3)
Gransanger(Phylloscopus collybita)(4/7)
Løvsanger(Phylloscopus trochilus)(2/3)
Rødrygget Tornskade(Lanius collurio)(6/12)
Skovskade(Garrulus glandarius)(1/1)
Husskade(Pica pica)(1/1)
Allike(Coloeus monedula)(1/30)
Råge(Corvus frugilegus)(1/1)
Bogfinke(Fringilla coelebs)(1/1)
Kvækerfinke(Fringilla montifringilla)(1/1)
Stillits(Carduelis carduelis)(1/2)
Tornirisk(Linaria cannabina)(1/1)
Bjergirisk(Linaria flavirostris)(1/1)
Hvidvinget Korsnæb(Loxia leucoptera)(1/1)
Lille Korsnæb(Loxia curvirostra)(1/20)
Kernebider(Coccothraustes coccothraustes)(2/12)
Gulspurv(Emberiza citrinella)(1/1)
Rørspurv(Emberiza schoeniclus)(2/11)
(Lepus capensis)(3/3)
(Sciurus vulgaris)(1/1)
(Vulpes vulpes)(1/1)
(Martes foina)(1/1)
(Mustela putorius)(1/1)
(Capreolus capreolus)(1/1)

(0.006 sekunder)