TIPS  

Ved indtastning af arter med forskellig alder, bør du indtaste disse som enkeltstående observationer med hver sin aldersangivelse.
F.eks. bør en observation af 50 Sortterner hvoraf de 35 var gamle fugle og de resterende var unger fra i år, indtastes under 2 forskellige observationer.

    ARTSLISTE  


Herunder ses en oversigt over de 57 fuglearter (og racer), som er registreret fra Vangen. I (parantes) ses antallet af observationer/individer.

Fiskehejre(Ardea cinerea)(2/4)
Rørhøg(Circus aeruginosus)(1/1)
Duehøg(Accipiter gentilis)(1/1)
Spurvehøg(Accipiter nisus)(2/2)
Musvåge(Buteo buteo)(3/3)
Fjeldvåge(Buteo lagopus)(2/2)
Tårnfalk(Falco tinnunculus)(10/10)
Fasan(Phasianus colchicus)(1/0)
Rørhøne (Grønbenet)(Gallinula chloropus)(1/1)
Blishøne(Fulica atra)(2/0)
Stormmåge(Larus canus)(1/3)
Sølvmåge(Larus argentatus)(2/2)
Svartbag(Larus marinus)(1/1)
Tyrkerdue(Streptopelia decaocto)(1/2)
Isfugl(Alcedo atthis)(1/1)
Sortspætte(Dryocopus martius)(1/1)
Skovpiber(Anthus trivialis)(2/6)
Engpiber(Anthus pratensis)(1/25)
Hvid Vipstjert(Motacilla alba)(1/1)
Jernspurv(Prunella modularis)(2/3)
Sydlig Nattergal(Luscinia megarhynchos)(24/24)
Rødstjert(Phoenicurus phoenicurus)(2/4)
Bynkefugl(Saxicola rubetra)(2/2)
Solsort(Turdus merula)(2/2)
Sangdrossel(Turdus philomelos)(4/19)
Vindrossel(Turdus iliacus)(2/2)
Sivsanger(Acrocephalus schoenobaenus)(2/2)
Kærsanger(Acrocephalus palustris)(8/9)
Rørsanger(Acrocephalus scirpaceus)(1/1)
Gulbug(Hippolais icterina)(3/3)
Gærdesanger(Curruca curruca)(2/6)
Tornsanger(Curruca communis)(3/6)
Havesanger(Sylvia borin)(1/1)
Munk(Sylvia atricapilla)(3/3)
Gransanger(Phylloscopus collybita)(4/7)
Løvsanger(Phylloscopus trochilus)(2/3)
Rødrygget Tornskade(Lanius collurio)(6/12)
Skovskade(Garrulus glandarius)(1/1)
Husskade(Pica pica)(1/1)
Allike(Coloeus monedula)(1/30)
Råge(Corvus frugilegus)(1/1)
Bogfinke(Fringilla coelebs)(1/1)
Kvækerfinke(Fringilla montifringilla)(1/1)
Stillits(Carduelis carduelis)(1/2)
Tornirisk(Linaria cannabina)(1/1)
Bjergirisk(Linaria flavirostris)(1/1)
Hvidvinget Korsnæb(Loxia leucoptera)(1/1)
Lille Korsnæb(Loxia curvirostra)(1/20)
Kernebider(Coccothraustes coccothraustes)(2/12)
Gulspurv(Emberiza citrinella)(1/1)
Rørspurv(Emberiza schoeniclus)(2/11)
(Lepus capensis)(3/3)
(Sciurus vulgaris)(1/1)
(Vulpes vulpes)(1/1)
(Martes foina)(1/1)
(Mustela putorius)(1/1)
(Capreolus capreolus)(1/1)

(0.012 sekunder)