TEMA  

Midvintertælling 2013
Rød Glente 2012
Fokusarter 2012
Bramgås 2012
Midvintertælling 2012
Vintermåger 2011
Pibesvane 2011
Engsnarre 2011
Tranetrækket


    TIPS  

Husk at gøre et notat, hvis det er en meget tidlig observation du har.
Brug i det hele taget altid notefeltet ved usædvanlige observationer.

    ARTSLISTE  


Herunder ses en oversigt over de 54 fuglearter (og racer), som er registreret fra Vangen. I (parantes) ses antallet af observationer/individer.

Fiskehejre(Ardea cinerea)(1/1)
Rørhøg(Circus aeruginosus)(1/1)
Duehøg(Accipiter gentilis)(1/1)
Spurvehøg(Accipiter nisus)(2/2)
Musvåge(Buteo buteo)(3/3)
Fjeldvåge(Buteo lagopus)(2/2)
Tårnfalk(Falco tinnunculus)(9/9)
Fasan(Phasianus colchicus)(1/0)
Rørhøne (Grønbenet)(Gallinula chloropus)(1/1)
Blishøne(Fulica atra)(2/0)
Stormmåge(Larus canus)(1/3)
Sølvmåge(Larus argentatus)(2/2)
Svartbag(Larus marinus)(1/1)
Tyrkerdue(Streptopelia decaocto)(1/2)
Skovpiber(Anthus trivialis)(2/6)
Engpiber(Anthus pratensis)(1/25)
Hvid Vipstjert(Motacilla alba)(1/1)
Jernspurv(Prunella modularis)(2/3)
Sydlig Nattergal(Luscinia megarhynchos)(24/24)
Rødstjert(Phoenicurus phoenicurus)(2/4)
Bynkefugl(Saxicola rubetra)(2/2)
Solsort(Turdus merula)(2/2)
Sangdrossel(Turdus philomelos)(4/19)
Vindrossel(Turdus iliacus)(2/2)
Sivsanger(Acrocephalus schoenobaenus)(2/2)
Kærsanger(Acrocephalus palustris)(8/9)
Rørsanger(Acrocephalus scirpaceus)(1/1)
Gulbug(Hippolais icterina)(3/3)
Gærdesanger(Sylvia curruca)(2/6)
Tornsanger(Sylvia communis)(3/6)
Havesanger(Sylvia borin)(1/1)
Munk(Sylvia atricapilla)(3/3)
Gransanger(Phylloscopus collybita)(3/6)
Løvsanger(Phylloscopus trochilus)(2/3)
Rødrygget Tornskade(Lanius collurio)(6/12)
Skovskade(Garrulus glandarius)(1/1)
Husskade(Pica pica)(1/1)
Råge(Corvus frugilegus)(1/1)
Bogfinke(Fringilla coelebs)(1/1)
Kvækerfinke(Fringilla montifringilla)(1/1)
Stillits(Carduelis carduelis)(1/2)
Tornirisk(Linaria cannabina)(1/1)
Bjergirisk(Linaria flavirostris)(1/1)
Hvidvinget Korsnæb(Loxia leucoptera)(1/1)
Lille Korsnæb(Loxia curvirostra)(1/20)
Kernebider(Coccothraustes coccothraustes)(2/12)
Gulspurv(Emberiza citrinella)(1/1)
Rørspurv(Emberiza schoeniclus)(2/11)
(Lepus capensis)(3/3)
(Sciurus vulgaris)(1/1)
(Vulpes vulpes)(1/1)
(Martes foina)(1/1)
(Mustela putorius)(1/1)
(Capreolus capreolus)(1/1)

(0.007 sekunder)