TEMA  

Midvintertælling 2013
Rød Glente 2012
Fokusarter 2012
Bramgås 2012
Midvintertælling 2012
Vintermåger 2011
Pibesvane 2011
Engsnarre 2011
Tranetrækket


    TIPS  

Når du er logget ind på hjemmesiden, kan du selv bestemme, hvordan observationer bliver sorteret som standard.

    ARTSLISTE  


Herunder ses en oversigt over de 41 fuglearter (og racer), som er registreret fra Engmosen. I (parantes) ses antallet af observationer/individer.

Fiskehejre(Ardea cinerea)(4/4)
Sangsvane(Cygnus cygnus)(2/11)
Blisgås(Anser albifrons)(1/2)
Grågås(Anser anser)(8/426)
Canadagås(Branta canadensis)(1/8)
Bramgås(Branta leucopsis)(1/40)
Gråand(Anas platyrhynchos)(1/80)
Rød Glente(Milvus milvus)(3/5)
Havørn(Haliaeetus albicilla)(1/1)
Rørhøg(Circus aeruginosus)(3/3)
Blå Kærhøg(Circus cyaneus)(2/2)
Spurvehøg(Accipiter nisus)(1/1)
Musvåge(Buteo buteo)(26/46)
Fiskeørn(Pandion haliaetus)(1/1)
Tårnfalk(Falco tinnunculus)(8/8)
Vandrefalk(Falco peregrinus)(2/2)
Fasan(Phasianus colchicus)(1/1)
Blishøne(Fulica atra)(3/0)
Hjejle(Pluvialis apricaria)(1/50)
Vibe(Vanellus vanellus)(5/124)
Huldue(Columba oenas)(2/3)
Ringdue(Columba palumbus)(3/426)
Skovhornugle(Asio otus)(1/1)
Hedelærke(Lullula arborea)(3/6)
Sanglærke(Alauda arvensis)(1/1)
Solsort(Turdus merula)(1/4)
Sjagger(Turdus pilaris)(4/550)
Misteldrossel(Turdus viscivorus)(2/3)
Sumpmejse(Poecile palustris)(1/2)
Stor Tornskade(Lanius excubitor)(1/1)
Råge(Corvus frugilegus)(4/186)
Gråkrage(Corvus cornix)(1/110)
Ravn(Corvus corax)(5/8)
Stær(Sturnus vulgaris)(5/79)
Bogfinke(Fringilla coelebs)(3/357)
Grønsisken(Spinus spinus)(1/3)
Dompap(Pyrrhula pyrrhula)(1/1)
(Vulpes vulpes)(1/1)
(Mustela putorius)(2/2)
(Mustela nivalis)(1/1)
(Capreolus capreolus)(3/14)

(0.006 sekunder)