TIPS  

Du behøver ikke at være oprettet som bruger af DOFbasen, for at anvende hjemmesidens funktioner til visning af og søgning i observationer.

    ARTSLISTE  


Herunder ses en oversigt over de 72 fuglearter (og racer), som er registreret fra Grønnehave Skov. I (parantes) ses antallet af observationer/individer.

Rødstrubet Lom(Gavia stellata)(1/1)
Fiskehejre(Ardea cinerea)(3/10)
Grågås(Anser anser)(2/3)
Canadagås(Branta canadensis)(4/727)
Gråand(Anas platyrhynchos)(1/2)
Hvepsevåge(Pernis apivorus)(4/6)
Rød Glente(Milvus milvus)(1/1)
Havørn(Haliaeetus albicilla)(2/2)
Duehøg(Accipiter gentilis)(2/3)
Spurvehøg(Accipiter nisus)(1/1)
Musvåge(Buteo buteo)(11/37)
Fasan(Phasianus colchicus)(1/0)
Rørhøne (Grønbenet)(Gallinula chloropus)(1/1)
Blishøne(Fulica atra)(1/0)
Skovsneppe(Scolopax rusticola)(2/2)
Hættemåge(Chroicocephalus ridibundus)(1/120)
Huldue(Columba oenas)(8/11)
Ringdue(Columba palumbus)(16/9071)
Natugle(Strix aluco)(3/5)
Sortspætte(Dryocopus martius)(2/2)
Stor Flagspætte(Dendrocopos major)(11/19)
Lille Flagspætte(Dryobates minor)(1/1)
Sanglærke(Alauda arvensis)(1/2)
Landsvale(Hirundo rustica)(1/1)
Skovpiber(Anthus trivialis)(1/1)
Bjergvipstjert(Motacilla cinerea)(3/4)
Silkehale(Bombycilla garrulus)(1/40)
Vandstær(Cinclus cinclus)(2/1)
Gærdesmutte(Troglodytes troglodytes)(13/28)
Jernspurv(Prunella modularis)(3/3)
Rødhals(Erithacus rubecula)(12/16)
Nattergal(Luscinia luscinia)(1/1)
Rødstjert(Phoenicurus phoenicurus)(3/9)
Solsort(Turdus merula)(5/26)
Sjagger(Turdus pilaris)(3/436)
Sangdrossel(Turdus philomelos)(11/44)
Vindrossel(Turdus iliacus)(3/8)
Misteldrossel(Turdus viscivorus)(2/2)
Gærdesanger(Sylvia curruca)(1/4)
Munk(Sylvia atricapilla)(1/2)
Skovsanger(Phylloscopus sibilatrix)(4/7)
Gransanger(Phylloscopus collybita)(3/12)
Fuglekonge(Regulus regulus)(3/3)
Grå Fluesnapper(Muscicapa striata)(2/3)
Broget Fluesnapper(Ficedula hypoleuca)(1/1)
Halemejse(Aegithalos caudatus)(4/19)
Sumpmejse(Poecile palustris)(6/7)
Blåmejse(Cyanistes caeruleus)(6/34)
Musvit(Parus major)(7/39)
Spætmejse(Sitta europaea)(12/33)
Træløber(Certhia familiaris)(6/8)
Korttået Træløber(Certhia brachydactyla)(4/4)
Skovskade(Garrulus glandarius)(3/3)
Husskade(Pica pica)(3/4)
Allike(Coloeus monedula)(1/25)
Råge(Corvus frugilegus)(2/270)
Gråkrage(Corvus cornix)(1/3)
Ravn(Corvus corax)(15/34)
Stær(Sturnus vulgaris)(1/2)
Skovspurv(Passer montanus)(1/2)
Bogfinke(Fringilla coelebs)(5/37)
Kvækerfinke(Fringilla montifringilla)(4/4)
Grønirisk(Chloris chloris)(2/15)
Stillits(Carduelis carduelis)(2/3)
Grønsisken(Spinus spinus)(3/4)
Lille Gråsisken(Acanthis cabaret)(1/2)
Hvidvinget Korsnæb(Loxia leucoptera)(1/8)
Lille Korsnæb(Loxia curvirostra)(2/20)
Stor Korsnæb(Loxia pytyopsittacus)(1/10)
Dompap(Pyrrhula pyrrhula)(6/8)
Kernebider(Coccothraustes coccothraustes)(4/5)
(Pipistrellus pygmaeus)(1/1)

(0.012 sekunder)