TIPS  

Det er muligt at følge med i trækfuglenes ankomst fra vinterkvarteret. Vælg fænologi via menuen på hjemmesiden og se de første 10 observationer af hver art.

    ARTSLISTE  


Herunder ses en oversigt over de 79 fuglearter (og racer), som er registreret fra Grønnehave Skov. I (parantes) ses antallet af observationer/individer.

Rødstrubet Lom(Gavia stellata)(1/1)
Fiskehejre(Ardea cinerea)(3/10)
Grågås(Anser anser)(2/3)
Canadagås(Branta canadensis)(4/727)
Gråand(Anas platyrhynchos)(2/3)
Hvepsevåge(Pernis apivorus)(5/9)
Sort Glente(Milvus migrans)(1/1)
Rød Glente(Milvus milvus)(2/3)
Havørn(Haliaeetus albicilla)(2/2)
Rørhøg(Circus aeruginosus)(1/1)
Steppehøg(Circus macrourus)(1/1)
Duehøg(Accipiter gentilis)(2/3)
Spurvehøg(Accipiter nisus)(3/3)
Musvåge(Buteo buteo)(14/40)
Fjeldvåge(Buteo lagopus)(1/5)
Lærkefalk(Falco subbuteo)(1/1)
Fasan(Phasianus colchicus)(1/0)
Rørhøne (Grønbenet)(Gallinula chloropus)(1/1)
Blishøne(Fulica atra)(1/0)
Skovsneppe(Scolopax rusticola)(6/9)
Hættemåge(Chroicocephalus ridibundus)(1/120)
Huldue(Columba oenas)(9/12)
Ringdue(Columba palumbus)(25/9243)
Natugle(Strix aluco)(3/5)
Biæder(Merops apiaster)(1/1)
Sortspætte(Dryocopus martius)(2/2)
Stor Flagspætte(Dendrocopos major)(27/52)
Lille Flagspætte(Dryobates minor)(1/1)
Sanglærke(Alauda arvensis)(1/2)
Landsvale(Hirundo rustica)(2/2)
Skovpiber(Anthus trivialis)(1/1)
Bjergvipstjert(Motacilla cinerea)(3/4)
Hvid Vipstjert(Motacilla alba)(1/1)
Silkehale(Bombycilla garrulus)(1/40)
Vandstær(Cinclus cinclus)(2/1)
Gærdesmutte(Troglodytes troglodytes)(21/40)
Jernspurv(Prunella modularis)(3/3)
Rødhals(Erithacus rubecula)(18/27)
Nattergal(Luscinia luscinia)(1/1)
Rødstjert(Phoenicurus phoenicurus)(3/9)
Solsort(Turdus merula)(13/49)
Sjagger(Turdus pilaris)(4/440)
Sangdrossel(Turdus philomelos)(11/29)
Vindrossel(Turdus iliacus)(5/23)
Misteldrossel(Turdus viscivorus)(2/2)
Gærdesanger(Curruca curruca)(1/4)
Munk(Sylvia atricapilla)(3/5)
Skovsanger(Phylloscopus sibilatrix)(4/7)
Gransanger(Phylloscopus collybita)(6/18)
Fuglekonge(Regulus regulus)(5/7)
Grå Fluesnapper(Muscicapa striata)(2/3)
Broget Fluesnapper(Ficedula hypoleuca)(1/1)
Halemejse(Aegithalos caudatus)(7/27)
Sumpmejse(Poecile palustris)(11/14)
Blåmejse(Cyanistes caeruleus)(16/52)
Musvit(Parus major)(22/71)
Spætmejse(Sitta europaea)(23/52)
Træløber(Certhia familiaris)(10/12)
Korttået Træløber(Certhia brachydactyla)(4/4)
Skovskade(Garrulus glandarius)(3/3)
Husskade(Pica pica)(3/4)
Allike(Coloeus monedula)(2/27)
Råge(Corvus frugilegus)(2/270)
Gråkrage(Corvus cornix)(2/4)
Ravn(Corvus corax)(17/38)
Stær(Sturnus vulgaris)(1/2)
Skovspurv(Passer montanus)(1/2)
Bogfinke(Fringilla coelebs)(8/43)
Kvækerfinke(Fringilla montifringilla)(6/41)
Grønirisk(Chloris chloris)(4/17)
Stillits(Carduelis carduelis)(5/8)
Grønsisken(Spinus spinus)(3/4)
Lille Gråsisken(Acanthis cabaret)(1/2)
Hvidvinget Korsnæb(Loxia leucoptera)(1/8)
Lille Korsnæb(Loxia curvirostra)(2/20)
Stor Korsnæb(Loxia pytyopsittacus)(1/10)
Dompap(Pyrrhula pyrrhula)(12/18)
Kernebider(Coccothraustes coccothraustes)(5/6)
(Pipistrellus pygmaeus)(1/1)

(0.011 sekunder)