TEMA  

Midvintertælling 2013
Rød Glente 2012
Fokusarter 2012
Bramgås 2012
Midvintertælling 2012
Vintermåger 2011
Pibesvane 2011
Engsnarre 2011
Tranetrækket


    TIPS  

Hvis du har lavet en fejl under indtastning af dine obs., kan du rette, slette eller lave tilføjelser ved først at logge på DOFbasen, vælge linket min side og derefter observationer i menuen.

    ARTSLISTE  


Herunder ses en oversigt over de 21 fuglearter (og racer), som er registreret fra Moseby ved Nykøbing Sj. I (parantes) ses antallet af observationer/individer.

Sangsvane(Cygnus cygnus)(1/7)
Pibeand(Mareca penelope)(1/8)
Gråand(Anas platyrhynchos)(3/63)
Spidsand(Anas acuta)(1/1)
Hvinand(Bucephala clangula)(1/48)
Rørhøg(Circus aeruginosus)(1/1)
Musvåge(Buteo buteo)(3/6)
Fjeldvåge(Buteo lagopus)(1/1)
Tårnfalk(Falco tinnunculus)(1/1)
Blishøne(Fulica atra)(2/2)
Vibe(Vanellus vanellus)(2/3)
Dobbeltbekkasin(Gallinago gallinago)(1/6)
Silkehale(Bombycilla garrulus)(1/19)
Nattergal(Luscinia luscinia)(3/7)
Gransanger(Phylloscopus collybita)(1/2)
Halemejse(Aegithalos caudatus)(1/6)
Sumpmejse(Poecile palustris)(1/2)
Musvit(Parus major)(1/2)
Råge(Corvus frugilegus)(1/15)
Stær(Sturnus vulgaris)(1/1)
(Capreolus capreolus)(1/6)

(0.005 sekunder)