TIPS  

Det er muligt at følge med i trækfuglenes ankomst fra vinterkvarteret. Vælg fænologi via menuen på hjemmesiden og se de første 10 observationer af hver art.

    ARTSLISTE  


Herunder ses en oversigt over de 31 fuglearter (og racer), som er registreret fra Moseby ved Nykøbing Sj. I (parantes) ses antallet af observationer/individer.

Sangsvane(Cygnus cygnus)(4/110)
Blisgås(Anser albifrons)(2/2)
Grågås(Anser anser)(2/93)
Canadagås(Branta canadensis)(1/28)
Gravand(Tadorna tadorna)(1/2)
Pibeand(Mareca penelope)(2/30)
Gråand(Anas platyrhynchos)(3/63)
Spidsand(Anas acuta)(1/1)
Hvinand(Bucephala clangula)(1/48)
Havørn(Haliaeetus albicilla)(1/1)
Rørhøg(Circus aeruginosus)(1/1)
Musvåge(Buteo buteo)(7/15)
Fjeldvåge(Buteo lagopus)(1/1)
Tårnfalk(Falco tinnunculus)(2/2)
Blishøne(Fulica atra)(2/2)
Vibe(Vanellus vanellus)(2/3)
Dobbeltbekkasin(Gallinago gallinago)(1/6)
Stormmåge(Larus canus)(1/30)
Silkehale(Bombycilla garrulus)(1/19)
Nattergal(Luscinia luscinia)(3/7)
Sjagger(Turdus pilaris)(1/110)
Gransanger(Phylloscopus collybita)(1/2)
Halemejse(Aegithalos caudatus)(1/6)
Sumpmejse(Poecile palustris)(1/2)
Musvit(Parus major)(1/2)
Råge(Corvus frugilegus)(2/30)
Gråkrage(Corvus cornix)(1/1)
Ravn(Corvus corax)(2/2)
Stær(Sturnus vulgaris)(1/1)
Snespurv(Plectrophenax nivalis)(1/9)
(Capreolus capreolus)(1/6)

(0.005 sekunder)