TIPS  

Hvis du glemmer din obserkode og/eller dit password kan du vælge linket i menuen, indtaste din e-mailadresse (eller obserkode) og få tilsendt en e-glemt password?mail med din obserkode og link til en side, hvor du kan ændre dit password. Den indtastede e-mailadresse skal være den, du er registreret med i DOFbasen. Hvis du ikke har adgang til den længere, skal du kontakte den centrale koordinator for DOFbasen, se på kontaktsiden

    ARTSLISTE  


Herunder ses en oversigt over de 26 fuglearter (og racer), som er registreret fra Moseby ved Nykøbing Sj. I (parantes) ses antallet af observationer/individer.

Sangsvane(Cygnus cygnus)(4/110)
Blisgås(Anser albifrons)(2/2)
Grågås(Anser anser)(1/85)
Canadagås(Branta canadensis)(1/28)
Gravand(Tadorna tadorna)(1/2)
Pibeand(Mareca penelope)(1/8)
Gråand(Anas platyrhynchos)(3/63)
Spidsand(Anas acuta)(1/1)
Hvinand(Bucephala clangula)(1/48)
Rørhøg(Circus aeruginosus)(1/1)
Musvåge(Buteo buteo)(3/6)
Fjeldvåge(Buteo lagopus)(1/1)
Tårnfalk(Falco tinnunculus)(1/1)
Blishøne(Fulica atra)(2/2)
Vibe(Vanellus vanellus)(2/3)
Dobbeltbekkasin(Gallinago gallinago)(1/6)
Silkehale(Bombycilla garrulus)(1/19)
Nattergal(Luscinia luscinia)(3/7)
Sjagger(Turdus pilaris)(1/110)
Gransanger(Phylloscopus collybita)(1/2)
Halemejse(Aegithalos caudatus)(1/6)
Sumpmejse(Poecile palustris)(1/2)
Musvit(Parus major)(1/2)
Råge(Corvus frugilegus)(1/15)
Stær(Sturnus vulgaris)(1/1)
(Capreolus capreolus)(1/6)

(0.004 sekunder)