TIPS  

Hvis du har lavet en fejl under indtastning af dine obs., kan du rette, slette eller lave tilføjelser ved først at logge på DOFbasen, vælge linket min side og derefter observationer i menuen.

    ARTSLISTE  


Herunder ses en oversigt over de 40 fuglearter (og racer), som er registreret fra Moseby ved Nykøbing Sj. I (parantes) ses antallet af observationer/individer.

Toppet Lappedykker(Podiceps cristatus)(1/5)
Knopsvane(Cygnus olor)(1/3)
Sangsvane(Cygnus cygnus)(8/132)
Blisgås(Anser albifrons)(2/2)
Grågås(Anser anser)(2/93)
Canadagås(Branta canadensis)(1/28)
Gravand(Tadorna tadorna)(2/4)
Pibeand(Mareca penelope)(5/168)
Gråand(Anas platyrhynchos)(7/78)
Spidsand(Anas acuta)(1/1)
Ederfugl(Somateria mollissima)(3/15)
Hvinand(Bucephala clangula)(1/48)
Toppet Skallesluger(Mergus serrator)(1/2)
Havørn(Haliaeetus albicilla)(1/1)
Rørhøg(Circus aeruginosus)(2/2)
Musvåge(Buteo buteo)(7/15)
Fjeldvåge(Buteo lagopus)(1/1)
Tårnfalk(Falco tinnunculus)(2/2)
Blishøne(Fulica atra)(2/2)
Vibe(Vanellus vanellus)(3/4)
Dobbeltbekkasin(Gallinago gallinago)(1/6)
Hættemåge(Chroicocephalus ridibundus)(2/8)
Stormmåge(Larus canus)(2/130)
Sølvmåge(Larus argentatus)(2/3)
Landsvale(Hirundo rustica)(2/5)
Silkehale(Bombycilla garrulus)(1/19)
Nattergal(Luscinia luscinia)(3/7)
Solsort(Turdus merula)(1/1)
Sjagger(Turdus pilaris)(1/110)
Gransanger(Phylloscopus collybita)(1/2)
Halemejse(Aegithalos caudatus)(1/6)
Sumpmejse(Poecile palustris)(1/2)
Musvit(Parus major)(2/4)
Allike(Coloeus monedula)(2/4)
Råge(Corvus frugilegus)(3/32)
Gråkrage(Corvus cornix)(6/8)
Ravn(Corvus corax)(2/2)
Stær(Sturnus vulgaris)(1/1)
Snespurv(Plectrophenax nivalis)(1/9)
(Capreolus capreolus)(1/6)

(0.007 sekunder)