TIPS  

Ved indtastning af arter med forskellig alder, bør du indtaste disse som enkeltstående observationer med hver sin aldersangivelse.
F.eks. bør en observation af 50 Sortterner hvoraf de 35 var gamle fugle og de resterende var unger fra i år, indtastes under 2 forskellige observationer.

    HYBRIDER OG UBESTEMTE  


Herunder ses en oversigt over de 1 hybrider og ubestemte fugle, som er registreret fra Syvendekøb Mark. I (parantes) ses antallet af observationer/individer.

Nordlig Gråsisken/Lille Gråsisken(Acanthis flammea/A. cabaret)(1/1)

(0.009 sekunder)