TIPS  

Hvis du har lavet en fejl under indtastning af dine obs., kan du rette, slette eller lave tilføjelser ved først at logge på DOFbasen, vælge linket min side og derefter observationer i menuen.

    ARTSLISTE  


Herunder ses en oversigt over de 63 fuglearter (og racer), som er registreret fra Gråsten, Anne Marie Sø. I (parantes) ses antallet af observationer/individer.

Lille Lappedykker(Tachybaptus ruficollis)(65/107)
Gråstrubet Lappedykker(Podiceps grisegena)(9/20)
Skarv(Phalacrocorax carbo)(6/6)
Fiskehejre(Ardea cinerea)(40/61)
Knopsvane(Cygnus olor)(108/213)
Grågås(Anser anser)(29/210)
Pibeand(Mareca penelope)(15/112)
Gråand(Anas platyrhynchos)(89/747)
Taffeland(Aythya ferina)(1/1)
Troldand(Aythya fuligula)(13/30)
Stor Skallesluger(Mergus merganser)(9/27)
Havørn(Haliaeetus albicilla)(1/1)
Spurvehøg(Accipiter nisus)(1/1)
Musvåge(Buteo buteo)(15/15)
Rørhøne (Grønbenet)(Gallinula chloropus)(12/12)
Blishøne(Fulica atra)(83/210)
Trane(Grus grus)(1/2)
Sølvmåge(Larus argentatus)(2/3)
Ringdue(Columba palumbus)(11/54)
Mursejler(Apus apus)(2/4)
Isfugl(Alcedo atthis)(1/1)
Grønspætte(Picus viridis)(1/1)
Stor Flagspætte(Dendrocopos major)(13/17)
Landsvale(Hirundo rustica)(1/2)
Bysvale(Delichon urbicum)(3/28)
Gærdesmutte(Troglodytes troglodytes)(11/17)
Rødhals(Erithacus rubecula)(13/22)
Rødstjert(Phoenicurus phoenicurus)(1/1)
Solsort(Turdus merula)(26/53)
Sangdrossel(Turdus philomelos)(6/7)
Rørsanger(Acrocephalus scirpaceus)(1/1)
Havesanger(Sylvia borin)(3/3)
Munk(Sylvia atricapilla)(12/16)
Gransanger(Phylloscopus collybita)(14/24)
Fuglekonge(Regulus regulus)(2/6)
Grå Fluesnapper(Muscicapa striata)(2/3)
Broget Fluesnapper(Ficedula hypoleuca)(1/1)
Halemejse(Aegithalos caudatus)(4/18)
Sumpmejse(Poecile palustris)(5/10)
Fyrremejse(Poecile montanus)(1/1)
Topmejse(Lophophanes cristatus)(1/1)
Blåmejse(Cyanistes caeruleus)(12/18)
Musvit(Parus major)(20/52)
Spætmejse(Sitta europaea)(17/21)
Træløber, Nordlig (ssp. familiaris)(Certhia familiaris familiaris)(1/1)
Korttået Træløber(Certhia brachydactyla)(1/2)
Skovskade(Garrulus glandarius)(13/17)
Sortkrage(Corvus corone)(2/2)
Gråkrage(Corvus cornix)(3/7)
Ravn(Corvus corax)(4/7)
Stær(Sturnus vulgaris)(1/2)
Bogfinke(Fringilla coelebs)(11/33)
Kvækerfinke(Fringilla montifringilla)(1/10)
Grønirisk(Chloris chloris)(1/1)
Stillits(Carduelis carduelis)(1/5)
Dompap(Pyrrhula pyrrhula)(5/7)
Kernebider(Coccothraustes coccothraustes)(1/1)
Gulspurv(Emberiza citrinella)(2/2)
(Rana esculenta)(5/28)
(Anthocharis cardamines)(1/2)
(Lepus capensis)(1/1)
(Sciurus vulgaris)(2/2)
(Capreolus capreolus)(4/5)

(0.021 sekunder)