TIPS  

Har du fået ny adresse eller skiftet e-mailadresse, bedes du huske at meddele det til DOFbasen. Dette sker via min side og derpå personoplysninger.

    ARTSLISTE  


Herunder ses en oversigt over de 25 fuglearter (og racer), som er registreret fra Jordsand. I (parantes) ses antallet af observationer/individer.

Mallemuk(Fulmarus glacialis)(1/1)
Skarv(Phalacrocorax carbo)(9/800)
Knortegås(Branta bernicla)(2/3600)
Knortegås, Mørkbuget (ssp. bernicla)(Branta bernicla bernicla)(1/170)
Gravand(Tadorna tadorna)(2/486)
Ederfugl(Somateria mollissima)(2/400)
Havørn(Haliaeetus albicilla)(2/2)
Vandrefalk(Falco peregrinus)(2/3)
Strandskade(Haematopus ostralegus)(1/6)
Hjejle(Pluvialis apricaria)(1/1000)
Strandhjejle(Pluvialis squatarola)(2/3)
Islandsk Ryle(Calidris canutus)(4/105096)
Islandsk Ryle (ssp. islandica)(Calidris canutus islandica)(2/50300)
Almindelig Ryle(Calidris alpina)(7/126640)
Lille Kobbersneppe(Limosa lapponica)(4/12080)
Storspove(Numenius arquata)(2/37)
Thorshane(Phalaropus fulicarius)(1/1)
Stormmåge(Larus canus)(1/2)
Sildemåge(Larus fuscus)(2/302)
Sølvmåge(Larus argentatus)(3/1340)
Splitterne(Thalasseus sandvicensis)(2/64)
(Phoca vitulina)(28/1413)
(Halichoerus grypus)(1/1)
(Phocoena phocoena)(1/1)
(Pinnipedia)(1/20)

(0.005 sekunder)