TIPS  

Når du indtaster et tal i feltet antal, skal det altid svare til antallet af fugle og ikke antal par, selvom adfærdskoden er markeret som Ynglefugle.

    ARTSLISTE  


Herunder ses en oversigt over de 61 fuglearter (og racer), som er registreret fra Vest for Rømø (maritim lokalitet). I (parantes) ses antallet af observationer/individer.

Rødstrubet Lom(Gavia stellata)(43/103)
Islom(Gavia immer)(1/1)
Toppet Lappedykker(Podiceps cristatus)(5/5)
Gråstrubet Lappedykker(Podiceps grisegena)(3/4)
Nordisk Lappedykker(Podiceps auritus)(8/15)
Mallemuk(Fulmarus glacialis)(2/2)
Sodfarvet Skråpe(Ardenna grisea)(1/1)
Almindelig Skråpe(Puffinus puffinus)(3/3)
Lille Stormsvale(Hydrobates pelagicus)(1/1)
Sule(Morus bassanus)(25/95)
Skarv(Phalacrocorax carbo)(27/217)
Fiskehejre(Ardea cinerea)(3/7)
Sortsvane(Cygnus atratus)(1/2)
Sangsvane(Cygnus cygnus)(1/2)
Grågås(Anser anser)(6/521)
Bramgås(Branta leucopsis)(1/13)
Knortegås(Branta bernicla)(6/24)
Knortegås, Mørkbuget (ssp. bernicla)(Branta bernicla bernicla)(4/18)
Pibeand(Mareca penelope)(16/235)
Krikand(Anas crecca)(10/151)
Spidsand(Anas acuta)(4/37)
Ederfugl(Somateria mollissima)(73/1029)
Havlit(Clangula hyemalis)(17/55)
Sortand(Melanitta nigra)(109/42339)
Fløjlsand(Melanitta fusca)(29/124)
Hvinand(Bucephala clangula)(18/44)
Toppet Skallesluger(Mergus serrator)(7/21)
Havørn(Haliaeetus albicilla)(2/2)
Strandskade(Haematopus ostralegus)(12/114)
Stor Præstekrave(Charadrius hiaticula)(2/5)
Hjejle(Pluvialis apricaria)(1/1)
Strandhjejle(Pluvialis squatarola)(3/17)
Vibe(Vanellus vanellus)(1/21)
Islandsk Ryle(Calidris canutus)(2/6)
Sandløber(Calidris alba)(3/34)
Almindelig Ryle(Calidris alpina)(5/25)
Lille Kobbersneppe(Limosa lapponica)(7/25)
Småspove(Numenius phaeopus)(1/1)
Storspove(Numenius arquata)(7/13)
Stenvender(Arenaria interpres)(1/2)
Almindelig Kjove(Stercorarius parasiticus)(6/6)
Dværgmåge(Hydrocoloeus minutus)(1/4)
Hættemåge(Chroicocephalus ridibundus)(9/613)
Stormmåge(Larus canus)(10/245)
Sildemåge(Larus fuscus)(2/3)
Sølvmåge(Larus argentatus)(12/635)
Svartbag(Larus marinus)(16/39)
Ride(Rissa tridactyla)(2/16)
Splitterne(Thalasseus sandvicensis)(17/60)
Fjordterne(Sterna hirundo)(2/4)
Havterne(Sterna paradisaea)(5/21)
Dværgterne(Sternula albifrons)(5/14)
Sortterne(Chlidonias niger)(2/2)
Lomvie(Uria aalge)(1/5)
Alk(Alca torda)(8/10)
Søkonge(Alle alle)(4/6)
Stær(Sturnus vulgaris)(4/126)
Snespurv(Plectrophenax nivalis)(1/1)
(Phoca vitulina)(3/30)
(Phocoena phocoena)(1/1)
(Pinnipedia)(1/1)

(0.009 sekunder)