TIPS  

Hvis du har lavet en fejl under indtastning af dine obs., kan du rette, slette eller lave tilføjelser ved først at logge på DOFbasen, vælge linket min side og derefter observationer i menuen.

    ARTSLISTE  


Herunder ses en oversigt over de 60 fuglearter (og racer), som er registreret fra Langejord. I (parantes) ses antallet af observationer/individer.

Rødstrubet Lom(Gavia stellata)(5/5)
Sortstrubet Lom(Gavia arctica)(1/1)
Sule(Morus bassanus)(14/237)
Skarv(Phalacrocorax carbo)(44/5430)
Fiskehejre(Ardea cinerea)(1/6)
Sangsvane(Cygnus cygnus)(3/19)
Kortnæbbet Gås(Anser brachyrhynchus)(1/41)
Grågås(Anser anser)(3/33)
Knortegås, Mørkbuget (ssp. bernicla)(Branta bernicla bernicla)(8/288)
Gravand(Tadorna tadorna)(5/145)
Pibeand(Mareca penelope)(2/165)
Krikand(Anas crecca)(6/654)
Gråand(Anas platyrhynchos)(2/4)
Skeand(Spatula clypeata)(1/1)
Ederfugl(Somateria mollissima)(156/66354)
Havlit(Clangula hyemalis)(5/34)
Sortand(Melanitta nigra)(30/160395)
Hvinand(Bucephala clangula)(21/213)
Lille Skallesluger(Mergellus albellus)(1/1)
Toppet Skallesluger(Mergus serrator)(36/804)
Stor Skallesluger(Mergus merganser)(1/4)
Havørn(Haliaeetus albicilla)(129/428)
Rørhøg(Circus aeruginosus)(1/1)
Spurvehøg(Accipiter nisus)(1/1)
Dværgfalk(Falco columbarius)(3/3)
Vandrefalk(Falco peregrinus)(115/132)
Strandskade(Haematopus ostralegus)(171/212744)
Stor Præstekrave(Charadrius hiaticula)(2/24)
Hvidbrystet Præstekrave(Charadrius alexandrinus)(1/2)
Strandhjejle(Pluvialis squatarola)(39/12249)
Islandsk Ryle(Calidris canutus)(37/93200)
Islandsk Ryle (ssp. islandica)(Calidris canutus islandica)(4/25300)
Sandløber(Calidris alba)(17/3212)
Almindelig Ryle(Calidris alpina)(61/130250)
Lille Kobbersneppe(Limosa lapponica)(36/20294)
Storspove(Numenius arquata)(41/4397)
Sortklire(Tringa erythropus)(1/4)
Rødben, Islandsk (ssp. robusta)(Tringa totanus robusta)(1/150)
Mellemkjove(Stercorarius pomarinus)(1/1)
Almindelig Kjove(Stercorarius parasiticus)(7/29)
Storkjove(Stercorarius skua)(4/4)
Dværgmåge(Hydrocoloeus minutus)(1/35)
Hættemåge(Chroicocephalus ridibundus)(73/30080)
Stormmåge(Larus canus)(76/29180)
Sildemåge(Larus fuscus)(29/1844)
Sildemåge, Nordsøsildemåge (ssp. intermedius)(Larus fuscus intermedius)(13/1520)
Sølvmåge(Larus argentatus)(187/235245)
Kaspisk Måge(Larus cachinnans)(1/1)
Svartbag(Larus marinus)(120/11015)
Splitterne(Thalasseus sandvicensis)(47/19861)
Fjordterne(Sterna hirundo)(16/9026)
Havterne(Sterna paradisaea)(23/3461)
Dværgterne(Sternula albifrons)(8/117)
Sortterne(Chlidonias niger)(1/17)
Hvid Vipstjert (ssp. alba)(Motacilla alba alba)(1/4)
Ravn(Corvus corax)(16/29)
Snespurv(Plectrophenax nivalis)(1/1)
(Vulpes vulpes)(1/1)
(Phoca vitulina)(87/16998)
(Halichoerus grypus)(64/1181)

(0.019 sekunder)