TIPS  

Det er muligt at følge med i trækfuglenes ankomst fra vinterkvarteret. Vælg fænologi via menuen på hjemmesiden og se de første 10 observationer af hver art.

    ARTSLISTE  


Herunder ses en oversigt over de 35 fuglearter (og racer), som er registreret fra Endelave, flyvepladsen. I (parantes) ses antallet af observationer/individer.

Krikand(Anas crecca)(1/50)
Havørn(Haliaeetus albicilla)(2/3)
Rørhøg(Circus aeruginosus)(1/1)
Blå Kærhøg(Circus cyaneus)(1/1)
Musvåge(Buteo buteo)(3/8)
Fjeldvåge(Buteo lagopus)(1/3)
Klyde(Recurvirostra avosetta)(1/2)
Stor Præstekrave(Charadrius hiaticula)(1/4)
Islandsk Ryle(Calidris canutus)(1/1)
Dværgryle(Calidris minuta)(1/9)
Krumnæbbet Ryle(Calidris ferruginea)(1/2)
Almindelig Ryle(Calidris alpina)(1/10)
Brushane(Calidris pugnax)(1/3)
Dobbeltbekkasin(Gallinago gallinago)(1/8)
Lille Kobbersneppe(Limosa lapponica)(1/2)
Storspove(Numenius arquata)(1/48)
Tejst(Cepphus grylle)(1/1)
Huldue(Columba oenas)(4/56)
Ringdue(Columba palumbus)(2/2)
Mosehornugle(Asio flammeus)(1/2)
Sanglærke(Alauda arvensis)(2/7)
Gærdesmutte(Troglodytes troglodytes)(1/1)
Rødhals(Erithacus rubecula)(1/2)
Stenpikker(Oenanthe oenanthe)(1/1)
Solsort(Turdus merula)(1/10)
Broget Fluesnapper(Ficedula hypoleuca)(1/3)
Musvit(Parus major)(1/2)
Allike(Coloeus monedula)(1/14)
Råge(Corvus frugilegus)(2/53)
Sortkrage(Corvus corone)(1/3)
Bogfinke(Fringilla coelebs)(1/2)
Gulspurv(Emberiza citrinella)(1/3)
Bomlærke(Emberiza calandra)(1/2)
(Phoca vitulina)(1/1)
(Capreolus capreolus)(2/20)

(0.005 sekunder)