TIPS  

Ved indtastning af arter med forskellig alder, bør du indtaste disse som enkeltstående observationer med hver sin aldersangivelse.
F.eks. bør en observation af 50 Sortterner hvoraf de 35 var gamle fugle og de resterende var unger fra i år, indtastes under 2 forskellige observationer.

    ARTSLISTE  


Herunder ses en oversigt over de 10 fuglearter (og racer), som er registreret fra Skomagergrund. I (parantes) ses antallet af observationer/individer.

Toppet Lappedykker(Podiceps cristatus)(1/1)
Sule(Morus bassanus)(1/1)
Skarv(Phalacrocorax carbo)(1/5)
Ederfugl(Somateria mollissima)(4/955)
Havlit(Clangula hyemalis)(1/5)
Sortand(Melanitta nigra)(1/30)
Hvinand(Bucephala clangula)(1/1)
Toppet Skallesluger(Mergus serrator)(2/214)
Sanglærke(Alauda arvensis)(1/7)
(Phoca vitulina)(1/1)

(0.003 sekunder)