TIPS  

Ved indtastning kan du ikke oprette en dato, lokalitet og tid, som du allerede har anvendt én gang før.
Men du kan tilføje flere arter til en dato, lokalitet og tid, som du tidligere har oprettet.

    ARTSLISTE  


Herunder ses en oversigt over de 46 fuglearter (og racer), som er registreret fra Hesselballe Kær. I (parantes) ses antallet af observationer/individer.

Skarv(Phalacrocorax carbo)(1/2)
Knopsvane(Cygnus olor)(1/30)
Grågås(Anser anser)(1/10)
Gravand(Tadorna tadorna)(1/2)
Pibeand(Mareca penelope)(2/62)
Hvepsevåge(Pernis apivorus)(1/1)
Rød Glente(Milvus milvus)(11/12)
Rørhøg(Circus aeruginosus)(3/4)
Blå Kærhøg(Circus cyaneus)(1/1)
Musvåge(Buteo buteo)(6/7)
Tårnfalk(Falco tinnunculus)(5/7)
Agerhøne(Perdix perdix)(4/22)
Fasan(Phasianus colchicus)(1/2)
Vandrikse(Rallus aquaticus)(2/2)
Plettet Rørvagtel(Porzana porzana)(1/2)
Engsnarre(Crex crex)(1/1)
Hjejle(Pluvialis apricaria)(2/1500)
Vibe(Vanellus vanellus)(4/222)
Dobbeltbekkasin(Gallinago gallinago)(2/32)
Stormmåge(Larus canus)(1/400)
Ringdue(Columba palumbus)(3/13)
Gøg(Cuculus canorus)(1/1)
Mursejler(Apus apus)(1/1)
Engpiber(Anthus pratensis)(3/27)
Gærdesmutte(Troglodytes troglodytes)(1/1)
Rødhals(Erithacus rubecula)(1/2)
Nattergal(Luscinia luscinia)(2/5)
Blåhals, Sydlig (ssp. cyanecula)(Luscinia svecica cyanecula)(1/1)
Solsort(Turdus merula)(1/1)
Sjagger(Turdus pilaris)(2/41)
Sangdrossel(Turdus philomelos)(2/2)
Misteldrossel(Turdus viscivorus)(1/2)
Græshoppesanger(Locustella naevia)(10/11)
Sivsanger(Acrocephalus schoenobaenus)(1/1)
Tornsanger(Curruca communis)(1/1)
Havesanger(Sylvia borin)(1/1)
Løvsanger(Phylloscopus trochilus)(1/4)
Sumpmejse(Poecile palustris)(1/2)
Fyrremejse(Poecile montanus)(2/2)
Skovskade(Garrulus glandarius)(1/1)
Husskade(Pica pica)(1/1)
Gråkrage(Corvus cornix)(2/4)
Ravn(Corvus corax)(2/4)
Bomlærke(Emberiza calandra)(1/2)
(Lepus capensis)(1/1)
(Mustela vison)(1/1)

(0.008 sekunder)