TIPS  

Du behøver ikke at være oprettet som bruger af DOFbasen, for at anvende hjemmesidens funktioner til visning af og søgning i observationer.

    ARTSLISTE  


Herunder ses en oversigt over de 43 fuglearter (og racer), som er registreret fra Hindsel Fuglholm. I (parantes) ses antallet af observationer/individer.

Toppet Lappedykker(Podiceps cristatus)(1/2)
Skarv(Phalacrocorax carbo)(27/2282)
Fiskehejre(Ardea cinerea)(2/4)
Skestork(Platalea leucorodia)(1/16)
Knopsvane(Cygnus olor)(3/5)
Pibesvane(Cygnus columbianus)(1/0)
Blisgås(Anser albifrons)(1/2)
Grågås(Anser anser)(13/1148)
Knortegås(Branta bernicla)(1/1)
Knortegås, Lysbuget (ssp. hrota)(Branta bernicla hrota)(20/1589)
Gravand(Tadorna tadorna)(9/46)
Pibeand(Mareca penelope)(4/501)
Krikand(Anas crecca)(2/76)
Gråand(Anas platyrhynchos)(11/159)
Spidsand(Anas acuta)(1/1)
Ederfugl(Somateria mollissima)(12/54)
Hvinand(Bucephala clangula)(1/7)
Toppet Skallesluger(Mergus serrator)(7/156)
Rørhøg(Circus aeruginosus)(1/1)
Musvåge(Buteo buteo)(3/3)
Vagtel(Coturnix coturnix)(2/2)
Strandskade(Haematopus ostralegus)(20/143)
Hjejle(Pluvialis apricaria)(1/650)
Vibe(Vanellus vanellus)(8/51)
Almindelig Ryle(Calidris alpina)(1/120)
Storspove(Numenius arquata)(3/9)
Rødben(Tringa totanus)(2/4)
Svaleklire(Tringa ochropus)(1/1)
Mudderklire(Actitis hypoleucos)(2/23)
Sildemåge(Larus fuscus)(2/2)
Havterne(Sterna paradisaea)(4/1)
Ringdue(Columba palumbus)(1/2)
Sanglærke(Alauda arvensis)(1/2)
Gul Vipstjert(Motacilla flava)(5/12)
Gul Vipstjert (ssp. flava)(Motacilla flava flava)(1/1)
Gul Vipstjert, Nordlig (ssp. thunbergi)(Motacilla flava thunbergi)(1/2)
Hvid Vipstjert(Motacilla alba)(1/1)
Stenpikker(Oenanthe oenanthe)(4/5)
Gråkrage(Corvus cornix)(1/1)
Ravn(Corvus corax)(1/1)
Stær(Sturnus vulgaris)(1/5)
Snespurv(Plectrophenax nivalis)(3/164)
(Phoca vitulina)(1/14)

(0.008 sekunder)