TIPS  

Husk at gøre et notat, hvis det er en meget tidlig observation du har.
Brug i det hele taget altid notefeltet ved usædvanlige observationer.

    ARTSLISTE  


Herunder ses en oversigt over de 46 fuglearter (og racer), som er registreret fra Borregård Eng ved. I (parantes) ses antallet af observationer/individer.

Toppet Lappedykker(Podiceps cristatus)(4/11)
Skarv(Phalacrocorax carbo)(8/58)
Fiskehejre(Ardea cinerea)(18/26)
Knopsvane(Cygnus olor)(32/361)
Sangsvane(Cygnus cygnus)(3/19)
Grågås(Anser anser)(5/11)
Knortegås, Lysbuget (ssp. hrota)(Branta bernicla hrota)(13/442)
Gravand(Tadorna tadorna)(15/32)
Pibeand(Mareca penelope)(2/14)
Krikand(Anas crecca)(1/9)
Gråand(Anas platyrhynchos)(18/277)
Hvinand(Bucephala clangula)(13/462)
Toppet Skallesluger(Mergus serrator)(27/836)
Stor Skallesluger(Mergus merganser)(7/14)
Rørhøg(Circus aeruginosus)(4/4)
Spurvehøg(Accipiter nisus)(2/2)
Musvåge(Buteo buteo)(27/39)
Tårnfalk(Falco tinnunculus)(2/2)
Dværgfalk(Falco columbarius)(1/1)
Strandskade(Haematopus ostralegus)(13/25)
Hjejle(Pluvialis apricaria)(3/700)
Strandhjejle(Pluvialis squatarola)(2/6)
Vibe(Vanellus vanellus)(37/1341)
Almindelig Ryle(Calidris alpina)(2/4)
Dobbeltbekkasin(Gallinago gallinago)(12/49)
Storspove(Numenius arquata)(2/3)
Rødben(Tringa totanus)(32/158)
Hvidklire(Tringa nebularia)(4/7)
Mudderklire(Actitis hypoleucos)(1/2)
Havterne(Sterna paradisaea)(2/3)
Gøg(Cuculus canorus)(2/2)
Isfugl(Alcedo atthis)(2/2)
Sanglærke(Alauda arvensis)(2/8)
Landsvale(Hirundo rustica)(2/19)
Engpiber(Anthus pratensis)(2/3)
Gul Vipstjert(Motacilla flava)(1/1)
Hvid Vipstjert(Motacilla alba)(1/1)
Rødhals(Erithacus rubecula)(1/1)
Stenpikker(Oenanthe oenanthe)(1/1)
Sjagger(Turdus pilaris)(1/200)
Blåmejse(Cyanistes caeruleus)(1/1)
Sortkrage(Corvus corone)(1/1)
Gråkrage(Corvus cornix)(1/12)
Stær(Sturnus vulgaris)(2/211)
Bogfinke(Fringilla coelebs)(1/1)
Tornirisk(Linaria cannabina)(1/2)

(0.012 sekunder)