TIPS  

Husk at gøre et notat, hvis det er en meget tidlig observation du har.
Brug i det hele taget altid notefeltet ved usædvanlige observationer.

    ARTSLISTE  


Herunder ses en oversigt over de 23 fuglearter (og racer), som er registreret fra Korreborg Bæk. I (parantes) ses antallet af observationer/individer.

Pibesvane(Cygnus columbianus)(1/8)
Sangsvane(Cygnus cygnus)(1/7)
Hvepsevåge(Pernis apivorus)(2/2)
Rød Glente(Milvus milvus)(1/1)
Rørhøg(Circus aeruginosus)(1/1)
Blå Kærhøg(Circus cyaneus)(1/1)
Tårnfalk(Falco tinnunculus)(2/4)
Agerhøne(Perdix perdix)(1/2)
Trane(Grus grus)(1/2)
Skovsneppe(Scolopax rusticola)(1/1)
Huldue(Columba oenas)(1/1)
Tyrkerdue(Streptopelia decaocto)(1/2)
Natugle(Strix aluco)(1/1)
Grønspætte(Picus viridis)(1/1)
Hedelærke(Lullula arborea)(1/1)
Sanglærke(Alauda arvensis)(1/1)
Misteldrossel(Turdus viscivorus)(1/3)
Tornsanger(Curruca communis)(1/3)
Grå Fluesnapper(Muscicapa striata)(1/5)
Rødrygget Tornskade(Lanius collurio)(1/1)
Stillits(Carduelis carduelis)(2/3)
Gulspurv(Emberiza citrinella)(1/25)
Bomlærke(Emberiza calandra)(1/15)

(0.004 sekunder)