TIPS  

Når du er logget ind på hjemmesiden, kan du selv bestemme, hvordan observationer bliver sorteret som standard.

    ARTSLISTE  


Herunder ses en oversigt over de 16 fuglearter (og racer), som er registreret fra Ejerslev Røn. I (parantes) ses antallet af observationer/individer.

Skarv(Phalacrocorax carbo)(1/140)
Knortegås, Lysbuget (ssp. hrota)(Branta bernicla hrota)(1/4)
Gravand(Tadorna tadorna)(1/10)
Ederfugl(Somateria mollissima)(2/41)
Hvinand(Bucephala clangula)(1/1)
Stor Præstekrave(Charadrius hiaticula)(1/3)
Almindelig Ryle(Calidris alpina)(1/70)
Rødben(Tringa totanus)(1/18)
Hvidklire(Tringa nebularia)(1/2)
Sildemåge(Larus fuscus)(1/4)
Sølvmåge(Larus argentatus)(1/120)
Svartbag(Larus marinus)(1/8)
Splitterne(Thalasseus sandvicensis)(1/6)
Havterne(Sterna paradisaea)(1/20)
Digesvale(Riparia riparia)(1/1)
Snespurv(Plectrophenax nivalis)(1/200)

(0.028 sekunder)