TIPS  

Husk at gøre et notat, hvis det er en meget tidlig observation du har.
Brug i det hele taget altid notefeltet ved usædvanlige observationer.

    ARTSLISTE  


Herunder ses en oversigt over de 16 fuglearter (og racer), som er registreret fra Ejerslev Røn. I (parantes) ses antallet af observationer/individer.

Skarv(Phalacrocorax carbo)(1/140)
Knortegås, Lysbuget (ssp. hrota)(Branta bernicla hrota)(1/4)
Gravand(Tadorna tadorna)(1/10)
Ederfugl(Somateria mollissima)(2/41)
Hvinand(Bucephala clangula)(1/1)
Stor Præstekrave(Charadrius hiaticula)(1/3)
Almindelig Ryle(Calidris alpina)(1/70)
Rødben(Tringa totanus)(1/18)
Hvidklire(Tringa nebularia)(1/2)
Sildemåge(Larus fuscus)(1/4)
Sølvmåge(Larus argentatus)(1/120)
Svartbag(Larus marinus)(1/8)
Splitterne(Thalasseus sandvicensis)(1/6)
Havterne(Sterna paradisaea)(1/20)
Digesvale(Riparia riparia)(1/1)
Snespurv(Plectrophenax nivalis)(1/200)

(0.003 sekunder)