TIPS  

Husk at gøre et notat, hvis det er en meget tidlig observation du har.
Brug i det hele taget altid notefeltet ved usædvanlige observationer.

    ARTSLISTE  


Herunder ses en oversigt over de 7 fuglearter (og racer), som er registreret fra Mørkesø. I (parantes) ses antallet af observationer/individer.

Havørn(Haliaeetus albicilla)(1/1)
Natugle(Strix aluco)(3/3)
Isfugl(Alcedo atthis)(1/1)
Sortspætte(Dryocopus martius)(1/1)
Landsvale(Hirundo rustica)(1/2)
Gransanger(Phylloscopus collybita)(1/1)
Spætmejse(Sitta europaea)(1/2)

(0.004 sekunder)