TIPS  

Hvis du har lavet en fejl under indtastning af dine obs., kan du rette, slette eller lave tilføjelser ved først at logge på DOFbasen, vælge linket min side og derefter observationer i menuen.

    ARTSLISTE  


Herunder ses en oversigt over de 9 fuglearter (og racer), som er registreret fra Mørkesø. I (parantes) ses antallet af observationer/individer.

Havørn(Haliaeetus albicilla)(5/5)
Huldue(Columba oenas)(1/1)
Natugle(Strix aluco)(30/30)
Isfugl(Alcedo atthis)(4/4)
Sortspætte(Dryocopus martius)(5/5)
Landsvale(Hirundo rustica)(2/17)
Gransanger(Phylloscopus collybita)(1/1)
Spætmejse(Sitta europaea)(1/2)
Træløber(Certhia familiaris)(2/3)

(0.004 sekunder)