TIPS  

Når du indtaster et tal i feltet antal, skal det altid svare til antallet af fugle og ikke antal par, selvom adfærdskoden er markeret som Ynglefugle.

    ARTSLISTE  


Herunder ses en oversigt over de 55 fuglearter (og racer), som er registreret fra Boddum Strandenge, NØ. for Boddum. I (parantes) ses antallet af observationer/individer.

Skarv(Phalacrocorax carbo)(16/716)
Sølvhejre(Ardea alba)(1/1)
Fiskehejre(Ardea cinerea)(28/97)
Sort Stork(Ciconia nigra)(6/5)
Knopsvane(Cygnus olor)(12/45)
Kortnæbbet Gås(Anser brachyrhynchus)(4/225)
Grågås(Anser anser)(4/26)
Knortegås(Branta bernicla)(3/167)
Knortegås, Lysbuget (ssp. hrota)(Branta bernicla hrota)(46/5526)
Gravand(Tadorna tadorna)(17/96)
Pibeand(Mareca penelope)(4/82)
Krikand(Anas crecca)(1/9)
Gråand(Anas platyrhynchos)(25/307)
Spidsand(Anas acuta)(1/2)
Hvinand(Bucephala clangula)(18/1019)
Toppet Skallesluger(Mergus serrator)(21/192)
Stor Skallesluger(Mergus merganser)(7/44)
Havørn(Haliaeetus albicilla)(1/1)
Spurvehøg(Accipiter nisus)(1/1)
Musvåge(Buteo buteo)(6/10)
Tårnfalk(Falco tinnunculus)(4/5)
Vandrefalk(Falco peregrinus)(1/1)
Trane(Grus grus)(1/5)
Strandskade(Haematopus ostralegus)(19/62)
Klyde(Recurvirostra avosetta)(5/21)
Stor Præstekrave(Charadrius hiaticula)(4/10)
Hjejle(Pluvialis apricaria)(26/4065)
Strandhjejle(Pluvialis squatarola)(2/2)
Vibe(Vanellus vanellus)(29/888)
Krumnæbbet Ryle(Calidris ferruginea)(1/1)
Almindelig Ryle(Calidris alpina)(10/176)
Brushane(Calidris pugnax)(6/8)
Dobbeltbekkasin(Gallinago gallinago)(7/19)
Lille Kobbersneppe(Limosa lapponica)(1/2)
Småspove(Numenius phaeopus)(1/1)
Storspove(Numenius arquata)(22/51)
Sortklire(Tringa erythropus)(1/2)
Rødben(Tringa totanus)(23/69)
Rødben (ssp. totanus)(Tringa totanus totanus)(1/1)
Rødben, Islandsk (ssp. robusta)(Tringa totanus robusta)(2/9)
Hvidklire(Tringa nebularia)(6/25)
Svaleklire(Tringa ochropus)(1/1)
Mudderklire(Actitis hypoleucos)(2/9)
Stenvender(Arenaria interpres)(2/10)
Sølvmåge(Larus argentatus)(1/12)
Fjordterne(Sterna hirundo)(1/5)
Havterne(Sterna paradisaea)(8/17)
Engpiber(Anthus pratensis)(1/3)
Gul Vipstjert(Motacilla flava)(1/1)
Hvid Vipstjert(Motacilla alba)(2/3)
Stenpikker(Oenanthe oenanthe)(1/1)
Gærdesanger(Curruca curruca)(1/1)
Bjergirisk(Linaria flavirostris)(1/12)
Rørspurv(Emberiza schoeniclus)(1/1)
(Inachis io)(1/2)

(0.016 sekunder)