TIPS  

Hvis du glemmer din obserkode og/eller dit password kan du vælge linket i menuen, indtaste din e-mailadresse (eller obserkode) og få tilsendt en e-glemt password?mail med din obserkode og link til en side, hvor du kan ændre dit password. Den indtastede e-mailadresse skal være den, du er registreret med i DOFbasen. Hvis du ikke har adgang til den længere, skal du kontakte den centrale koordinator for DOFbasen, se på kontaktsiden

    ARTSLISTE  


Herunder ses en oversigt over de 41 fuglearter (og racer), som er registreret fra Gårdbæk Hage. I (parantes) ses antallet af observationer/individer.

Skarv(Phalacrocorax carbo)(4/11)
Skestork(Platalea leucorodia)(2/3)
Kortnæbbet Gås(Anser brachyrhynchus)(1/30)
Grågås(Anser anser)(2/86)
Knortegås, Lysbuget (ssp. hrota)(Branta bernicla hrota)(1/2)
Gravand(Tadorna tadorna)(1/4)
Hvinand(Bucephala clangula)(2/21)
Rørhøg(Circus aeruginosus)(1/1)
Musvåge(Buteo buteo)(1/1)
Strandskade(Haematopus ostralegus)(4/12)
Stor Præstekrave(Charadrius hiaticula)(3/8)
Hjejle(Pluvialis apricaria)(1/6)
Vibe(Vanellus vanellus)(1/48)
Dobbeltbekkasin(Gallinago gallinago)(1/1)
Storspove(Numenius arquata)(2/4)
Rødben(Tringa totanus)(1/11)
Stenvender(Arenaria interpres)(2/5)
Dværgmåge(Hydrocoloeus minutus)(1/1)
Hættemåge(Chroicocephalus ridibundus)(1/11)
Sølvmåge(Larus argentatus)(3/29)
Svartbag(Larus marinus)(2/10)
Splitterne(Thalasseus sandvicensis)(1/11)
Ringdue(Columba palumbus)(1/15)
Sanglærke(Alauda arvensis)(1/8)
Bysvale(Delichon urbicum)(1/1)
Engpiber(Anthus pratensis)(3/33)
Skærpiber(Anthus petrosus)(1/2)
Hvid Vipstjert(Motacilla alba)(3/6)
Stenpikker(Oenanthe oenanthe)(2/4)
Sjagger(Turdus pilaris)(1/9)
Tornsanger(Sylvia communis)(1/1)
Musvit(Parus major)(1/1)
Gråkrage(Corvus cornix)(1/1)
Ravn(Corvus corax)(4/9)
Bogfinke(Fringilla coelebs)(1/50)
Tornirisk(Linaria cannabina)(2/6)
Bjergirisk(Linaria flavirostris)(1/7)
Snespurv(Plectrophenax nivalis)(1/40)
Gulspurv(Emberiza citrinella)(4/9)
Rørspurv(Emberiza schoeniclus)(1/1)
(Sciurus vulgaris)(1/1)

(0.008 sekunder)