TIPS  

Hvis du har lavet en fejl under indtastning af dine obs., kan du rette, slette eller lave tilføjelser ved først at logge på DOFbasen, vælge linket min side og derefter observationer i menuen.

    ARTSLISTE  


Herunder ses en oversigt over de 42 fuglearter (og racer), som er registreret fra Gårdbæk Hage. I (parantes) ses antallet af observationer/individer.

Skarv(Phalacrocorax carbo)(5/76)
Skestork(Platalea leucorodia)(2/3)
Kortnæbbet Gås(Anser brachyrhynchus)(1/30)
Grågås(Anser anser)(2/86)
Knortegås, Lysbuget (ssp. hrota)(Branta bernicla hrota)(1/2)
Gravand(Tadorna tadorna)(1/4)
Hvinand(Bucephala clangula)(2/21)
Rørhøg(Circus aeruginosus)(1/1)
Musvåge(Buteo buteo)(1/1)
Strandskade(Haematopus ostralegus)(4/12)
Stor Præstekrave(Charadrius hiaticula)(3/8)
Hjejle(Pluvialis apricaria)(1/6)
Vibe(Vanellus vanellus)(1/48)
Dobbeltbekkasin(Gallinago gallinago)(1/1)
Storspove(Numenius arquata)(2/4)
Rødben(Tringa totanus)(1/11)
Stenvender(Arenaria interpres)(2/5)
Dværgmåge(Hydrocoloeus minutus)(1/1)
Hættemåge(Chroicocephalus ridibundus)(1/11)
Sølvmåge(Larus argentatus)(3/29)
Svartbag(Larus marinus)(2/10)
Splitterne(Thalasseus sandvicensis)(1/11)
Ringdue(Columba palumbus)(1/15)
Sanglærke(Alauda arvensis)(1/8)
Bysvale(Delichon urbicum)(1/1)
Engpiber(Anthus pratensis)(3/33)
Skærpiber(Anthus petrosus)(1/2)
Hvid Vipstjert(Motacilla alba)(3/6)
Stenpikker(Oenanthe oenanthe)(2/4)
Sjagger(Turdus pilaris)(1/9)
Græshoppesanger(Locustella naevia)(1/1)
Tornsanger(Sylvia communis)(1/1)
Musvit(Parus major)(1/1)
Gråkrage(Corvus cornix)(1/1)
Ravn(Corvus corax)(4/9)
Bogfinke(Fringilla coelebs)(1/50)
Tornirisk(Linaria cannabina)(2/6)
Bjergirisk(Linaria flavirostris)(1/7)
Snespurv(Plectrophenax nivalis)(1/40)
Gulspurv(Emberiza citrinella)(4/9)
Rørspurv(Emberiza schoeniclus)(1/1)
(Sciurus vulgaris)(1/1)

(0.004 sekunder)