TIPS  

Ved indtastning kan du ikke oprette en dato, lokalitet og tid, som du allerede har anvendt én gang før.
Men du kan tilføje flere arter til en dato, lokalitet og tid, som du tidligere har oprettet.

    ARTSLISTE  


Herunder ses en oversigt over de 26 fuglearter (og racer), som er registreret fra Randrup Skov. I (parantes) ses antallet af observationer/individer.

Skarv(Phalacrocorax carbo)(1/1)
Hvepsevåge(Pernis apivorus)(3/3)
Rød Glente(Milvus milvus)(3/4)
Duehøg(Accipiter gentilis)(3/5)
Musvåge(Buteo buteo)(5/17)
Tårnfalk(Falco tinnunculus)(1/0)
Huldue(Columba oenas)(14/31)
Ringdue(Columba palumbus)(1/86)
Gøg(Cuculus canorus)(1/1)
Natugle(Strix aluco)(1/1)
Grønspætte(Picus viridis)(3/3)
Sortspætte(Dryocopus martius)(14/14)
Stor Flagspætte(Dendrocopos major)(1/2)
Bjergvipstjert(Motacilla cinerea)(1/1)
Sjagger(Turdus pilaris)(2/102)
Skovsanger(Phylloscopus sibilatrix)(1/2)
Fuglekonge(Regulus regulus)(1/20)
Topmejse(Lophophanes cristatus)(1/1)
Blåmejse(Cyanistes caeruleus)(1/10)
Musvit(Parus major)(1/5)
Husskade(Pica pica)(1/4)
Sortkrage(Corvus corone)(1/1)
Gråkrage(Corvus cornix)(1/25)
Ravn(Corvus corax)(11/20)
Stær(Sturnus vulgaris)(1/1)
Kernebider(Coccothraustes coccothraustes)(1/5)

(0.005 sekunder)