TIPS  

Når du er logget ind på hjemmesiden, kan du selv bestemme, hvordan observationer bliver sorteret som standard.

    ARTSLISTE  


Herunder ses en oversigt over de 30 fuglearter (og racer), som er registreret fra Løgstør Grunde. I (parantes) ses antallet af observationer/individer.

Lille Lappedykker(Tachybaptus ruficollis)(1/1)
Skarv(Phalacrocorax carbo)(3/27)
Fiskehejre(Ardea cinerea)(2/2)
Knopsvane(Cygnus olor)(4/10)
Sangsvane(Cygnus cygnus)(6/52)
Grågås(Anser anser)(3/21)
Canadagås(Branta canadensis)(1/21)
Bramgås(Branta leucopsis)(2/38)
Knortegås(Branta bernicla)(1/8)
Knortegås, Lysbuget (ssp. hrota)(Branta bernicla hrota)(1/15)
Gravand(Tadorna tadorna)(1/9)
Gråand(Anas platyrhynchos)(3/504)
Ederfugl(Somateria mollissima)(1/1)
Hvinand(Bucephala clangula)(17/3532)
Toppet Skallesluger(Mergus serrator)(6/373)
Stor Skallesluger(Mergus merganser)(4/82)
Havørn(Haliaeetus albicilla)(1/1)
Musvåge(Buteo buteo)(1/1)
Dværgfalk(Falco columbarius)(1/1)
Vandrefalk(Falco peregrinus)(1/1)
Hjejle(Pluvialis apricaria)(1/400)
Storspove(Numenius arquata)(1/11)
Hættemåge(Chroicocephalus ridibundus)(2/4)
Sølvmåge(Larus argentatus)(4/334)
Ringdue(Columba palumbus)(1/6)
Sanglærke(Alauda arvensis)(1/2)
Allike(Coloeus monedula)(1/35)
Råge(Corvus frugilegus)(3/9)
Gråkrage(Corvus cornix)(1/158)
(Phoca vitulina)(1/3)

(0.005 sekunder)