TIPS  

Hvis du glemmer din obserkode og/eller dit password kan du vælge linket i menuen, indtaste din e-mailadresse (eller obserkode) og få tilsendt en e-glemt password?mail med din obserkode og link til en side, hvor du kan ændre dit password. Den indtastede e-mailadresse skal være den, du er registreret med i DOFbasen. Hvis du ikke har adgang til den længere, skal du kontakte den centrale koordinator for DOFbasen, se på kontaktsiden

    ARTSLISTE  


Herunder ses en oversigt over de 30 fuglearter (og racer), som er registreret fra Løgstør Grunde. I (parantes) ses antallet af observationer/individer.

Lille Lappedykker(Tachybaptus ruficollis)(1/1)
Skarv(Phalacrocorax carbo)(3/27)
Fiskehejre(Ardea cinerea)(2/2)
Knopsvane(Cygnus olor)(4/10)
Sangsvane(Cygnus cygnus)(6/52)
Grågås(Anser anser)(3/21)
Canadagås(Branta canadensis)(1/21)
Bramgås(Branta leucopsis)(2/38)
Knortegås(Branta bernicla)(1/8)
Knortegås, Lysbuget (ssp. hrota)(Branta bernicla hrota)(1/15)
Gravand(Tadorna tadorna)(1/9)
Gråand(Anas platyrhynchos)(3/504)
Ederfugl(Somateria mollissima)(1/1)
Hvinand(Bucephala clangula)(17/3532)
Toppet Skallesluger(Mergus serrator)(6/373)
Stor Skallesluger(Mergus merganser)(4/82)
Havørn(Haliaeetus albicilla)(1/1)
Musvåge(Buteo buteo)(1/1)
Dværgfalk(Falco columbarius)(1/1)
Vandrefalk(Falco peregrinus)(1/1)
Hjejle(Pluvialis apricaria)(1/400)
Storspove(Numenius arquata)(1/11)
Hættemåge(Chroicocephalus ridibundus)(2/4)
Sølvmåge(Larus argentatus)(4/334)
Ringdue(Columba palumbus)(1/6)
Sanglærke(Alauda arvensis)(1/2)
Allike(Coloeus monedula)(1/35)
Råge(Corvus frugilegus)(3/9)
Gråkrage(Corvus cornix)(1/158)
(Phoca vitulina)(1/3)

(0.006 sekunder)