TIPS  

Ved indtastning kan du ikke oprette en dato, lokalitet og tid, som du allerede har anvendt én gang før.
Men du kan tilføje flere arter til en dato, lokalitet og tid, som du tidligere har oprettet.

    ARTSLISTE  


Herunder ses en oversigt over de 25 fuglearter (og racer), som er registreret fra Limfjorden ud for Isbakkeholm. I (parantes) ses antallet af observationer/individer.

Skarv(Phalacrocorax carbo)(2/210)
Knopsvane(Cygnus olor)(4/739)
Sangsvane(Cygnus cygnus)(1/20)
Kortnæbbet Gås(Anser brachyrhynchus)(2/2200)
Grågås(Anser anser)(4/2070)
Knortegås, Lysbuget (ssp. hrota)(Branta bernicla hrota)(17/13164)
Gravand(Tadorna tadorna)(6/168)
Pibeand(Mareca penelope)(1/675)
Gråand(Anas platyrhynchos)(2/247)
Hvinand(Bucephala clangula)(3/315)
Toppet Skallesluger(Mergus serrator)(1/4)
Stor Skallesluger(Mergus merganser)(1/9)
Havørn(Haliaeetus albicilla)(2/2)
Strandskade(Haematopus ostralegus)(3/21)
Strandhjejle(Pluvialis squatarola)(2/3)
Brushane(Calidris pugnax)(1/4)
Storspove(Numenius arquata)(2/68)
Rødben(Tringa totanus)(1/15)
Hvidklire(Tringa nebularia)(2/3)
Hættemåge(Chroicocephalus ridibundus)(2/300)
Stormmåge(Larus canus)(2/130)
Sølvmåge(Larus argentatus)(2/400)
Svartbag(Larus marinus)(1/2)
(Lutra lutra)(1/1)
(Phoca vitulina)(2/6)

(0.004 sekunder)