TEMA  

Midvintertælling 2013
Rød Glente 2012
Fokusarter 2012
Bramgås 2012
Midvintertælling 2012
Vintermåger 2011
Pibesvane 2011
Engsnarre 2011
Tranetrækket


    TIPS  

Ved indtastning af arter med forskellig alder, bør du indtaste disse som enkeltstående observationer med hver sin aldersangivelse.
F.eks. bør en observation af 50 Sortterner hvoraf de 35 var gamle fugle og de resterende var unger fra i år, indtastes under 2 forskellige observationer.

    ARTSLISTE  


Herunder ses en oversigt over de 50 fuglearter (og racer), som er registreret fra Skærby Plantage. I (parantes) ses antallet af observationer/individer.

Sortstrubet Lom(Gavia arctica)(3/16)
Islom(Gavia immer)(1/1)
Gråstrubet Lappedykker(Podiceps grisegena)(1/22)
Nordisk Lappedykker(Podiceps auritus)(1/1)
Skarv(Phalacrocorax carbo)(2/7)
Pibeand(Mareca penelope)(1/6)
Ederfugl(Somateria mollissima)(2/15)
Sortand(Melanitta nigra)(2/90)
Fløjlsand(Melanitta fusca)(4/74)
Toppet Skallesluger(Mergus serrator)(3/31)
Spurvehøg(Accipiter nisus)(6/12)
Fasan(Phasianus colchicus)(1/0)
Strandhjejle(Pluvialis squatarola)(1/1)
Skovsneppe(Scolopax rusticola)(2/2)
Storspove(Numenius arquata)(1/1)
Sølvmåge(Larus argentatus)(1/2)
Ringdue(Columba palumbus)(3/14)
Natugle(Strix aluco)(4/8)
Vendehals(Jynx torquilla)(1/1)
Stor Flagspætte(Dendrocopos major)(8/10)
Storpiber(Anthus richardi)(1/1)
Gærdesmutte(Troglodytes troglodytes)(4/4)
Jernspurv(Prunella modularis)(1/1)
Rødhals(Erithacus rubecula)(1/1)
Bynkefugl(Saxicola rubetra)(1/2)
Solsort(Turdus merula)(4/18)
Gransanger(Phylloscopus collybita)(2/3)
Fuglekonge(Regulus regulus)(5/8)
Halemejse(Aegithalos caudatus)(2/6)
Halemejse, Nordlig (ssp. caudatus)(Aegithalos caudatus caudatus)(1/2)
Sumpmejse(Poecile palustris)(2/2)
Sortmejse(Periparus ater)(3/5)
Blåmejse(Cyanistes caeruleus)(5/12)
Musvit(Parus major)(6/8)
Spætmejse(Sitta europaea)(6/13)
Træløber(Certhia familiaris)(1/1)
Skovskade(Garrulus glandarius)(1/1)
Husskade(Pica pica)(1/1)
Allike(Coloeus monedula)(1/5)
Råge(Corvus frugilegus)(1/2)
Gråkrage(Corvus cornix)(3/9)
Gråspurv(Passer domesticus)(1/1)
Skovspurv(Passer montanus)(1/2)
Bogfinke(Fringilla coelebs)(4/15)
Kvækerfinke(Fringilla montifringilla)(1/1)
Grønirisk(Chloris chloris)(1/1)
Lille Gråsisken(Acanthis cabaret)(1/1)
Lille Korsnæb(Loxia curvirostra)(1/1)
Dompap(Pyrrhula pyrrhula)(3/6)
Snespurv(Plectrophenax nivalis)(1/13)

(0.007 sekunder)