TIPS  

Når du indtaster et tal i feltet antal, skal det altid svare til antallet af fugle og ikke antal par, selvom adfærdskoden er markeret som Ynglefugle.

    ARTSLISTE  


Herunder ses en oversigt over de 51 fuglearter (og racer), som er registreret fra Skærby Plantage. I (parantes) ses antallet af observationer/individer.

Sortstrubet Lom(Gavia arctica)(3/16)
Islom(Gavia immer)(1/1)
Gråstrubet Lappedykker(Podiceps grisegena)(1/22)
Nordisk Lappedykker(Podiceps auritus)(1/1)
Skarv(Phalacrocorax carbo)(2/7)
Pibeand(Mareca penelope)(1/6)
Ederfugl(Somateria mollissima)(2/15)
Sortand(Melanitta nigra)(2/90)
Fløjlsand(Melanitta fusca)(4/74)
Toppet Skallesluger(Mergus serrator)(3/31)
Spurvehøg(Accipiter nisus)(6/12)
Musvåge(Buteo buteo)(1/1)
Fasan(Phasianus colchicus)(1/0)
Strandhjejle(Pluvialis squatarola)(1/1)
Skovsneppe(Scolopax rusticola)(2/2)
Storspove(Numenius arquata)(1/1)
Sølvmåge(Larus argentatus)(1/2)
Ringdue(Columba palumbus)(3/14)
Natugle(Strix aluco)(4/8)
Vendehals(Jynx torquilla)(1/1)
Stor Flagspætte(Dendrocopos major)(9/11)
Storpiber(Anthus richardi)(1/1)
Gærdesmutte(Troglodytes troglodytes)(4/4)
Jernspurv(Prunella modularis)(1/1)
Rødhals(Erithacus rubecula)(1/1)
Bynkefugl(Saxicola rubetra)(1/2)
Solsort(Turdus merula)(4/18)
Gransanger(Phylloscopus collybita)(2/3)
Fuglekonge(Regulus regulus)(5/8)
Halemejse(Aegithalos caudatus)(2/6)
Halemejse, Nordlig (ssp. caudatus)(Aegithalos caudatus caudatus)(1/2)
Sumpmejse(Poecile palustris)(2/2)
Sortmejse(Periparus ater)(4/6)
Blåmejse(Cyanistes caeruleus)(5/12)
Musvit(Parus major)(7/9)
Spætmejse(Sitta europaea)(7/14)
Træløber(Certhia familiaris)(1/1)
Skovskade(Garrulus glandarius)(1/1)
Husskade(Pica pica)(1/1)
Allike(Coloeus monedula)(1/5)
Råge(Corvus frugilegus)(1/2)
Gråkrage(Corvus cornix)(3/9)
Gråspurv(Passer domesticus)(1/1)
Skovspurv(Passer montanus)(1/2)
Bogfinke(Fringilla coelebs)(4/15)
Kvækerfinke(Fringilla montifringilla)(1/1)
Grønirisk(Chloris chloris)(1/1)
Lille Gråsisken(Acanthis cabaret)(1/1)
Lille Korsnæb(Loxia curvirostra)(2/3)
Dompap(Pyrrhula pyrrhula)(3/6)
Snespurv(Plectrophenax nivalis)(1/13)

(0.006 sekunder)