TIPS  

Ved indtastning kan du ikke oprette en dato, lokalitet og tid, som du allerede har anvendt én gang før.
Men du kan tilføje flere arter til en dato, lokalitet og tid, som du tidligere har oprettet.

    ARTSLISTE  


Herunder ses en oversigt over de 3 fuglearter (og racer), som er registreret fra Vådområde ved Boddum Bæk syd for Kløvenhøjvej. I (parantes) ses antallet af observationer/individer.

Sanglærke(Alauda arvensis)(1/1)
Gransanger(Phylloscopus collybita)(1/1)
Bogfinke(Fringilla coelebs)(1/1)

(0.003 sekunder)