TIPS  

Hvis du har lavet en fejl under indtastning af dine obs., kan du rette, slette eller lave tilføjelser ved først at logge på DOFbasen, vælge linket min side og derefter observationer i menuen.

    ARTSLISTE  


Herunder ses en oversigt over de 9 fuglearter (og racer), som er registreret fra Vådområde ved Boddum Bæk syd for Kløvenhøjvej. I (parantes) ses antallet af observationer/individer.

Fiskehejre(Ardea cinerea)(2/5)
Musvåge(Buteo buteo)(1/2)
Agerhøne(Perdix perdix)(1/2)
Sanglærke(Alauda arvensis)(1/1)
Skovpiber(Anthus trivialis)(1/1)
Gransanger(Phylloscopus collybita)(1/1)
Løvsanger(Phylloscopus trochilus)(1/1)
Sortmejse(Periparus ater)(1/5)
Bogfinke(Fringilla coelebs)(1/1)

(0.004 sekunder)