TIPS  

Husk at gøre et notat, hvis det er en meget tidlig observation du har.
Brug i det hele taget altid notefeltet ved usædvanlige observationer.

    ARTSLISTE  


Herunder ses en oversigt over de 21 fuglearter (og racer), som er registreret fra Nees Sund syd. I (parantes) ses antallet af observationer/individer.

Knopsvane(Cygnus olor)(1/33)
Knortegås(Branta bernicla)(1/18)
Knortegås, Lysbuget (ssp. hrota)(Branta bernicla hrota)(1/2)
Gravand(Tadorna tadorna)(3/5)
Gråand(Anas platyrhynchos)(1/1)
Hvinand(Bucephala clangula)(1/2)
Toppet Skallesluger(Mergus serrator)(2/33)
Tårnfalk(Falco tinnunculus)(1/1)
Strandskade(Haematopus ostralegus)(4/10)
Vibe(Vanellus vanellus)(8/40)
Dobbeltbekkasin(Gallinago gallinago)(1/1)
Storspove(Numenius arquata)(1/3)
Gøg(Cuculus canorus)(1/1)
Sanglærke(Alauda arvensis)(2/4)
Rødhals(Erithacus rubecula)(1/1)
Stenpikker(Oenanthe oenanthe)(1/1)
Allike(Coloeus monedula)(2/35)
Gråkrage(Corvus cornix)(1/4)
Stær(Sturnus vulgaris)(1/25)
Skovspurv(Passer montanus)(1/15)
Bomlærke(Emberiza calandra)(1/7)

(0.005 sekunder)