TIPS  

Hvis du glemmer din obserkode og/eller dit password kan du vælge linket i menuen, indtaste din e-mailadresse (eller obserkode) og få tilsendt en e-glemt password?mail med din obserkode og link til en side, hvor du kan ændre dit password. Den indtastede e-mailadresse skal være den, du er registreret med i DOFbasen. Hvis du ikke har adgang til den længere, skal du kontakte den centrale koordinator for DOFbasen, se på kontaktsiden

    ARTSLISTE  


Herunder ses en oversigt over de 13 fuglearter (og racer), som er registreret fra Venøsund. I (parantes) ses antallet af observationer/individer.

Skestork(Platalea leucorodia)(1/4)
Gråand(Anas platyrhynchos)(1/4)
Sortand(Melanitta nigra)(1/65)
Hvinand(Bucephala clangula)(1/60)
Toppet Skallesluger(Mergus serrator)(2/339)
Stor Skallesluger(Mergus merganser)(1/2)
Strandskade(Haematopus ostralegus)(1/2)
Stor Præstekrave(Charadrius hiaticula)(1/3)
Hvidklire(Tringa nebularia)(1/1)
Mudderklire(Actitis hypoleucos)(2/3)
Sølvmåge(Larus argentatus)(1/4)
Alk(Alca torda)(2/7)
Hvid Vipstjert(Motacilla alba)(1/2)

(0.003 sekunder)