INDTASTNING  

Her ses en oversigt over de opslagstabeller, som DOFbasen benytter sig af ved indtastning af observationer.

Lokalitetslisten.

Observatørlisten.

Artslisten.

Adfærdslisten.

Alderslisten.

Dragtslisten.

Vindstyrketabel. En oversigt over vindstyrker i såvel m/s samt beaufort.

    HJEMMESIDEN  

Opslagstabeller som bruges ved visning af specifikke observationer på hjemmesiden, ses herunder.

SU listen. En oversigt over SU arter med angivelse af kategori - kun kategori A, B og D arter samt ubestemte vises som SU arter på observationssiderne; SU arter vises sådan.

Subhits. En oversigt over de arter som kan betegnes som subhits, og som på observationssiderne vises sådan.

Følsomme arter. For visse arter gælder det, at alle oplysninger tilbageholdes, hvis offentliggørelse af disse oplysninger kan være en trussel for de pågældende fugle - dette sker dog kun, i fald at der er tale om decideret ynglefuglemæssig adfærd - således vil fund af Sort Stork kun blive vist, hvis adfærden er af en ikke-ynglemæssig karakter.

Se listen over de regler, som gælder for visning af de mere bemærkelsesværdige observationer. På observationssiden vises som standard de mest bemærkelsesværdige observationer - opstillingen af regelsættet herfor fungerer således, at det er muligt at opsætte forskellige parametre for hvert enkelt amt, hvorfor f.eks. 1 Topmejse på Sjælland vises på siden, mens der skal 10 Topmejser til én observation i Viborg Amt, førend Topmejseobservationer vises mellem de bemærkelsesværdige observationer - for sjældnere arter gælder det, at alle observationer med mindst 1 fugl vises - tallet under det enkelte amt henviser til det minimumsantal som skal til, før observationer af den pågældende art vises på siden.

Regler for visning af almindelige arter udenfor deres normale opholdsperiode i Danmark. F.eks. vil alle observationer af Havterne som standard blive vist på observationssiden imellem november og marts måneder, begge måneder inklusive. Disse observationer vises sådan.

1% af bestanden af udvalgte arter. Anvendes til visning af observationer, hvor antallet overstiger denne værdi. Funktionen kan anvendes som filtreringsmulighed på DOFbasens søgeside.

    OPRETTELSE AF LINKS TIL OBSERVATIONSVISNING  

Forskellige ting, som du vil kunne anvende på egen hjemmeside til links til DOFbasens hjemmeside.

Opslagstabel over de forskellige parametre, som kan anvendes ved links til observationsvisning på observationssiden.

Opslagstabel over de forskellige parametre, som kan anvendes ved links til observationsvisning på søgesiden.

Knapper/bannere. Forskellige grafikfiler i størrelse 88 x 31 pixels som du kan bruge på egen hjemmeside til links til forskellige andre ornitologiske hjemmesider - bl.a. DOFbasen.
(0.000 sekunder)