FORMEL FOR UDREGNING AF PROCENTAFVIGELSER  

XX: Antal observationer i alt i gennemsnitsperioden (seneste 14 dage) i 2019-2022.
YY: Antal observationer i alt de seneste 14 dage.
X: Antal observationer af arten i gennemsnitsperioden (seneste 14 dage) i 2019-2022.
Y: Antal observationer af arten i de seneste 14 dage.

X * 100 / XX = XXX

Y * 100 / YY = YYY

(YYY * 100 / XXX) - 100 = afvigelse i procent
(0.001 sekunder)