TEMA  

Midvintertælling 2013
Rød Glente 2012
Fokusarter 2012
Bramgås 2012
Midvintertælling 2012
Vintermåger 2011
Pibesvane 2011
Engsnarre 2011
Tranetrækket


    FORMEL FOR UDREGNING AF PROCENTAFVIGELSER  

XX: Antal observationer i alt i gennemsnitsperioden (seneste 14 dage) i 2015-2018.
YY: Antal observationer i alt de seneste 14 dage.
X: Antal observationer af arten i gennemsnitsperioden (seneste 14 dage) i 2015-2018.
Y: Antal observationer af arten i de seneste 14 dage.

X * 100 / XX = XXX

Y * 100 / YY = YYY

(YYY * 100 / XXX) - 100 = afvigelse i procent
(0.002 sekunder)