TIPS  

Ved indtastning kan du ikke oprette en dato, lokalitet og tid, som du allerede har anvendt én gang før.
Men du kan tilføje flere arter til en dato, lokalitet og tid, som du tidligere har oprettet.

    ARTSLISTE  


Herunder ses en oversigt over de 33 fuglearter, som er registreret fra Ægholm nordvest for Møn. I (parantes) ses antallet af observationer/individer.
Bemærk at indtastninger af evt. hemmeligholdte arter samt følsomme ynglefuglearter ikke er medregnet i listen. Arter indtastet i ATLASIII- og punktællingsmodulerne er ligeledes undladt.

Sortsvane(Cygnus atratus)(1/1)
Knopsvane(Cygnus olor)(40/15393)
Knortegås(Branta bernicla)(7/212)
Canadagås(Branta canadensis)(5/398)
Grågås(Anser anser)(6/3022)
Havlit(Clangula hyemalis)(1/15)
Ederfugl(Somateria mollissima)(16/1649)
Stor Skallesluger(Mergus merganser)(2/65)
Toppet Skallesluger(Mergus serrator)(3/47)
Gravand(Tadorna tadorna)(1/6)
Gråand(Anas platyrhynchos)(5/831)
Krikand(Anas crecca)(1/40)
Toppet Lappedykker(Podiceps cristatus)(1/4)
Mursejler(Apus apus)(1/6)
Rørhøne (Grønbenet)(Gallinula chloropus)(1/1)
Skarv(Phalacrocorax carbo)(59/19298)
Strandskade(Haematopus ostralegus)(2/3)
Klyde(Recurvirostra avosetta)(1/2)
Storspove(Numenius arquata)(3/152)
Sandløber(Calidris alba)(1/1)
Almindelig Ryle(Calidris alpina)(1/200)
Mudderklire(Actitis hypoleucos)(1/4)
Rødben(Tringa totanus)(3/3)
Hættemåge(Chroicocephalus ridibundus)(1/4)
Stormmåge(Larus canus)(2/5)
Sølvmåge(Larus argentatus)(15/416)
Svartbag(Larus marinus)(12/112)
Splitterne(Thalasseus sandvicensis)(1/10)
Rørhøg(Circus aeruginosus)(1/1)
Blå Kærhøg(Circus cyaneus)(1/1)
Havørn(Haliaeetus albicilla)(67/125)
Vandrefalk(Falco peregrinus)(1/1)
Gul Vipstjert(Motacilla flava)(1/1)

(0.058 sekunder)