TIPS  

Husk at gøre et notat, hvis det er en meget tidlig observation du har.
Brug i det hele taget altid notefeltet ved usædvanlige observationer.

    ARTSLISTE  


Herunder ses en oversigt over de 19 fuglearter, som er registreret fra Roholm. I (parantes) ses antallet af observationer/individer.
Bemærk at indtastninger af evt. hemmeligholdte arter samt følsomme ynglefuglearter ikke er medregnet i listen. Arter indtastet i ATLASIII- og punktællingsmodulerne er ligeledes undladt.

Sangsvane(Cygnus cygnus)(1/55)
Ederfugl(Somateria mollissima)(3/426)
Stor Skallesluger(Mergus merganser)(1/21)
Skarv(Phalacrocorax carbo)(6/1981)
Strandskade(Haematopus ostralegus)(3/40)
Strandhjejle(Pluvialis squatarola)(1/17)
Hjejle(Pluvialis apricaria)(2/8000)
Vibe(Vanellus vanellus)(1/250)
Lille Kobbersneppe(Limosa lapponica)(2/167)
Stenvender(Arenaria interpres)(1/1)
Almindelig Ryle(Calidris alpina)(3/910)
Rødben(Tringa totanus)(1/20)
Hættemåge(Chroicocephalus ridibundus)(1/400)
Sølvmåge(Larus argentatus)(2/78)
Svartbag(Larus marinus)(2/9)
Havterne(Sterna paradisaea)(1/2)
Vandrefalk(Falco peregrinus)(3/4)
Stær(Sturnus vulgaris)(1/325)
Bjergirisk(Linaria flavirostris)(1/60)

(0.032 sekunder)