TIPS  

Når du er logget ind på hjemmesiden, kan du selv bestemme, hvordan observationer bliver sorteret som standard.

    ARTSLISTE  


Herunder ses en oversigt over de 79 fuglearter, som er registreret fra Rusland - Fugleværnsfondens område. I (parantes) ses antallet af observationer/individer.
Bemærk at indtastninger af evt. hemmeligholdte arter samt følsomme ynglefuglearter ikke er medregnet i listen. Arter indtastet i ATLASIII- og punktællingsmodulerne er ligeledes undladt.

Sangsvane(Cygnus cygnus)(4/23)
Bramgås(Branta leucopsis)(2/79)
Grågås(Anser anser)(4/47)
Blisgås(Anser albifrons)(1/60)
Huldue(Columba oenas)(1/1)
Ringdue(Columba palumbus)(33/81)
Mursejler(Apus apus)(1/1)
Gøg(Cuculus canorus)(8/13)
Trane(Grus grus)(1/1)
Fiskehejre(Ardea cinerea)(1/1)
Skarv(Phalacrocorax carbo)(1/1)
Strandskade(Haematopus ostralegus)(1/1)
Skovsneppe(Scolopax rusticola)(8/10)
Hættemåge(Chroicocephalus ridibundus)(1/2)
Stormmåge(Larus canus)(1/2)
Hvepsevåge(Pernis apivorus)(2/3)
Rørhøg(Circus aeruginosus)(1/1)
Blå Kærhøg(Circus cyaneus)(1/1)
Spurvehøg(Accipiter nisus)(3/3)
Havørn(Haliaeetus albicilla)(2/2)
Rød Glente(Milvus milvus)(7/8)
Musvåge(Buteo buteo)(19/33)
Sortspætte(Dryocopus martius)(15/16)
Lille Flagspætte(Dryobates minor)(1/1)
Stor Flagspætte(Dendrocopos major)(38/62)
Tårnfalk(Falco tinnunculus)(5/6)
Rødrygget Tornskade(Lanius collurio)(3/5)
Stor Tornskade(Lanius excubitor)(2/2)
Skovskade(Garrulus glandarius)(15/21)
Husskade(Pica pica)(1/4)
Allike(Coloeus monedula)(2/12)
Råge(Corvus frugilegus)(2/91)
Ravn(Corvus corax)(11/13)
Gråkrage(Corvus cornix)(25/68)
Sortmejse(Periparus ater)(12/19)
Sumpmejse(Poecile palustris)(22/29)
Blåmejse(Cyanistes caeruleus)(25/50)
Musvit(Parus major)(50/161)
Kærsanger(Acrocephalus palustris)(2/2)
Landsvale(Hirundo rustica)(5/22)
Skovsanger(Phylloscopus sibilatrix)(10/16)
Løvsanger(Phylloscopus trochilus)(23/58)
Gransanger(Phylloscopus collybita)(29/70)
Halemejse(Aegithalos caudatus)(8/16)
Munk(Sylvia atricapilla)(19/39)
Havesanger(Sylvia borin)(10/11)
Gærdesanger(Curruca curruca)(2/2)
Tornsanger(Curruca communis)(7/11)
Fuglekonge(Regulus regulus)(2/11)
Korttået Træløber(Certhia brachydactyla)(6/7)
Træløber(Certhia familiaris)(13/18)
Spætmejse(Sitta europaea)(23/41)
Gærdesmutte(Troglodytes troglodytes)(36/76)
Stær(Sturnus vulgaris)(1/14)
Grå Fluesnapper(Muscicapa striata)(7/9)
Rødhals(Erithacus rubecula)(29/51)
Nattergal(Luscinia luscinia)(1/1)
Broget Fluesnapper(Ficedula hypoleuca)(10/12)
Rødstjert(Phoenicurus phoenicurus)(20/34)
Bynkefugl(Saxicola rubetra)(1/5)
Misteldrossel(Turdus viscivorus)(2/6)
Sangdrossel(Turdus philomelos)(12/21)
Vindrossel(Turdus iliacus)(3/17)
Solsort(Turdus merula)(43/109)
Sjagger(Turdus pilaris)(3/10)
Jernspurv(Prunella modularis)(6/6)
Skovspurv(Passer montanus)(1/30)
Skovpiber(Anthus trivialis)(1/1)
Engpiber(Anthus pratensis)(1/1)
Hvid Vipstjert(Motacilla alba)(1/2)
Bogfinke(Fringilla coelebs)(37/99)
Kvækerfinke(Fringilla montifringilla)(3/9)
Kernebider(Coccothraustes coccothraustes)(1/1)
Dompap(Pyrrhula pyrrhula)(26/35)
Grønirisk(Chloris chloris)(3/4)
Tornirisk(Linaria cannabina)(2/4)
Stillits(Carduelis carduelis)(4/9)
Grønsisken(Spinus spinus)(1/2)
Gulspurv(Emberiza citrinella)(18/33)

(0.042 sekunder)