TIPS  

Har du fået ny adresse eller skiftet e-mailadresse, bedes du huske at meddele det til DOFbasen. Dette sker via min side og derpå personoplysninger.

    FOKUSARTER 2012  

Institut for Bioscience skal i 2012 som et led i Danmarks overholdelse af EU-fuglebeskyttelsesdirektivet foretage en landsdækkende registrering af Hvepsevåge, Rørhøg, Stor Hornugle, Sortspætte, Natravn, Isfugl, Hedelærke, Blåhals og Rødrygget Tornskade på de danske ynglepladser.
Dækningen af disse arter sker først og fremmest ved hjælp af DOFbasen, så alle opfordres hermed til at indtaste alle observationer der tyder på yngleaktivitet, i løbet af sæsonen.

Det bedste registreringstidspunkt for: For alle registreringer gælder det, at de bør indeholde så mange oplysninger som muligt - og som minimum en adfærdstype så det tydeligt fremgår, at der er tale om en form for ynglefugleaktivitet.

Bemærk venligst at alle ynglefugleindtastninger af Stor Hornugle automatisk bliver hemmeligholdt, og derfor altså ikke vises som hverken observation eller på kort.

    BLÅHALS  


Lokaliteter med ynglepar af Blåhals (inkl. syngende fugle):
?-2011
2012

(0.002 sekunder)