TEMA  

Midvintertælling 2013
Rød Glente 2012
Fokusarter 2012
Bramgås 2012
Midvintertælling 2012
Vintermåger 2011
Pibesvane 2011
Engsnarre 2011
Tranetrækket


    TIPS  

Ved indtastning kan du ikke oprette en dato, lokalitet og tid, som du allerede har anvendt én gang før.
Men du kan tilføje flere arter til en dato, lokalitet og tid, som du tidligere har oprettet.

    FOKUSARTER 2012  

Institut for Bioscience skal i 2012 som et led i Danmarks overholdelse af EU-fuglebeskyttelsesdirektivet foretage en landsdækkende registrering af Hvepsevåge, Rørhøg, Stor Hornugle, Sortspætte, Natravn, Isfugl, Hedelærke, Blåhals og Rødrygget Tornskade på de danske ynglepladser.
Dækningen af disse arter sker først og fremmest ved hjælp af DOFbasen, så alle opfordres hermed til at indtaste alle observationer der tyder på yngleaktivitet, i løbet af sæsonen.

Det bedste registreringstidspunkt for: For alle registreringer gælder det, at de bør indeholde så mange oplysninger som muligt - og som minimum en adfærdstype så det tydeligt fremgår, at der er tale om en form for ynglefugleaktivitet.

Bemærk venligst at alle ynglefugleindtastninger af Stor Hornugle automatisk bliver hemmeligholdt, og derfor altså ikke vises som hverken observation eller på kort.

    BLÅHALS  


Lokaliteter med ynglepar af Blåhals (inkl. syngende fugle):
?-2011
2012

(0.002 sekunder)