ARKIVMATERIALE  

Har du indsendt data via datafiler fra DOFbase 2, eller har du indsendt data på anden måde, f.eks. på skemaer eller kartotekskort, er der en sandsynlighed for at dine data allerede er konverteret til DOFbasen. Dette kan være foretaget af de lokalrapportgrupper der har modtaget dine data.

Herunder ses en oversigt over rapportområdernes status med hensyn til konvertering af arkivmateriale.

Nordjylland og Viborg amter: ?
Ringkøbing Amt: Alt er indtastet fra og med 1994. Fra 1984-1993 er langt de fleste observationer indtastet.
Århus Amt: Alle data fra og med 1986 er indtastet i DOFbasen. Ligesom det meste af data fra 1983-1985 er konverteret.
Fra 1985 mangler: Lærkefalk - Thorshane.
Fra 1984 mangler: Lom - falke.
Fra 1983 mangler: Lom - Thorshane.
Desuden mangler alt fra 1982 samt ældre at blive indtastet.
Ribe Amt: Alle data fra og med 1992 er konverteret. De fleste data fra før 1992 er også konverteret.
Vejle Amt: Alt materiale fra 1991 og frem er indtastet i DOFbasen. Ældre materiale (fra 1990 og tilbage) indsendt til lokalrapporterne i papirform er forsvarligt arkiveret og vil løbende blive indtastet.
Sønderjyllands Amt: Alle data fra og med 1998 er konverteret. Data fra 1997 er under konvertering, og på længere sigt skal data tilbage til 1985 koverteres.
Fyns Amt: Observationer indsendt til lokalrapport/lokalitetsregister 1988-2000 er indtastet i tidligere versioner af DOFbasen. Data tilbage til 1993 (1996 og 2000 dog kun delvist) er konverteret og uploadet, og dette forventes på sigt også gjort for det resterende materiale. Der er i øjeblikket ikke planer om konvertering af observationer fra 2001-2003 indtastet på doffyn.dk.
Sjælland (FupS): Den langsigtede plan er ikke at konvertere, men at indtaste alle ældre FupS data i DOFbasen. MEN det er nok ikke et realistisk mål, idet det bliver svært at motivere nogen til at indtaste Musvitter og Solsorte.
Så arbejdet er startet med Hvepsevåge, Rørhøg og Fiskeørn. Det er så planen at tage en art ad gangen, og primært de arter hvor det kan være interessant at have en lang tidsserie som f.eks. med rovfugle, vadefugle med mere.
Lolland-Falster: ?
Møn: ?
Bornholms Amt: Alle data fra og med 1999 er konverterede. På længere sigt kan en del ældre sporadiske data konverteres.

Er dine data omfattet af ovenstående, bør du således ikke taste dem ind igen. Men tjek gerne via min side (du skal først være logget ind på hjemmesiden) de konverterede data, og ret eventuelle fejl.
(0.001 sekunder)