GENVEJE  

Log ind
Brugeroprettelse
Søg observationer

    DANMARKS FUGLE  

Lokaliteter med observationer (rød) og ynglepar (blå) af Spurvehøg i 2021.

Forekomst af Spurvehøg i Danmark 2011-2020. Se graf og farvekoder.

    DOKUMENTATION  

Seneste foto som er uploadet til en observation. Se observationen her.

Hør seneste lydfil som er uploadet til en observation. Se observationen her.

    FOREIGNERS  

Worldbirds

Introduction to DOFbasen
    LOKALITETER MED FUGLEOBSERVATIONER  

127 lokaliteter
Klik på de individuelle lokaliteter for at få mere information
Kortet opdateres hver 5. minut og blev sidst opdateret 29-11-2021 12:03:46

    OBSERVATIONER  

Antal observationer pr. dag de seneste 14 dage:


Se også fordelingen af observationer lokalafdelingerne imellem.

    STATISTIK  


Mest aktive bidragydere af observationer indtastet via app i 2021

43455:Svend Aage Linderström
34952:Jørgen Scheel
32968:Gerner Majlandt
27467:Bjarne Hove-Jensen
19357:Jonas Halberg

Se alle bidragydere.

 OM DOFBASEN 

DOFbasen er Dansk Ornitologisk Forenings (DOF) database over observationer af fugle
Alle kan indtaste og udsøge data i DOFbasen (når man er oprettet som bruger)
Der sker løbende kvalitetssikring af data i DOFbasen
DOFbasen er grundlaget for dataindsamlingen i DOFs projekter, og dermed fugle- og naturbeskyttelse i Danmark
Der kan indtastes på 20430 lokaliteter i DOFbasen
Der er 28.510.019 observationer i DOFbasen
DOFbasen anvender cookies. Dette accepterer du, når du bruger siden. Læs mere.    FOKUS  


DCE/Institut for Ecoscience på Aarhus Universitet bidrager til den årlige opdatering af ynglesucces og bestandsstatus for de gulnæbbede svaner i Nordvesteuropa. I den forbindelse vil vi i december 2021 og januar 2022 opfordre alle DOFbasens bidragydere til at være omhyggelige med at registrere forekomster af de to arter, gerne med præcise positioner.

Både i december (særligt omkring weekenden 12.-13. december 2020) og januar (særligt omkring midvintertællingen 15.-16 januar 2022) vil vi opfordre alle, der ser Pibe- og Sangsvaner, til at indrapportere ynglesucces. Altså optælle antal adulte og unger, samt hvor muligt, angive kuldstørrelser på familier der går adskilte så man kan opgøre dem. Kuld kan angives i artsnotefeltet, enten som en talstreng 1,1,1,2,2,3,4,5,5 eller som 3x1,2x2, 1x3, 1x4, 2x5.

Vi er meget interesserede i detaljer om habitatvalg, der også kan indskrives under artsnotefeltet. Sondring mellem fouragerende/rastende flokke på agerjorde osv. samt overnattende flokke er også vigtigt, så brug de rigtige adfærdskoder.

For habitatvalg sondres i mellem: Majs stubmark, Korn stubmark, Korn uhøstet, Vintersæd (det er svært at se forskel på vinterhvede, -rug, -byg), Frøgræs (markafgrøde), Vedvarende græs (mark, typisk hegnet), Eng (tør), Oversvømmet eng, Kartofler – stub, Kartofler – uhøstet, Gulerødder, Roer, Raps, Sø, Fjord, Å, Andet (skriv hvad).

På forhånd tak. Preben Clausen, Tony Fox og Bjarke Laubek.
Evt. spørgsmål kan rettes til Preben på mail pc@ecos.au.dk eller mobil 2334 4767.


    NYT PÅ DOFBASEN  

09/11/2021: Nedetid 13-14/11 2021
07/10/2021: Fejl i Kortforsyningen
01/10/2021: Fejl i visning af lokalitetsgrænser og atlasmodul
15/09/2021: Ny fugleart for landet?

Kendte fejl i DOFbasen (opdateres løbende)

    SJÆLDNE FUGLE DEN 29. NOVEMBER  

De seneste 10 sjældne fugle der er indtastet fra tidligere år (antal observationer):

2020:Hvidøjet And(2)
 Kohejre(1)
 Mellemflagspætte(1)
2019:Kohejre(18)
 Himalayasanger(17)
 Gærdesanger, Steppe (ssp. halimodendri)(1)
2018:Kohejre(3)
2017:Halsbåndstroldand(5)
 Stor Skrigeørn(3)
2016:Høgeugle(1)

Se hele listen her.
(0.140 sekunder)