TIPS  

Det vil være en stor hjælp for rapportgrupper m.fl., hvis du rapporterer dine obs. til de rigtige lokaliteter. Obs. fra en tur i en skov langs en sø bør f.eks. fordeles på skovlokaliteten og sølokaliteten.

    DANMARKS FUGLE  

Tilfældig art udvalgt fra Danmarks fugle: Knarand

    IBA LOKALITETER  

Tilfældig lokalitet udvalgt fra Danmarks vigtigste lokaliteter: Romsø & sydkysten af Hindsholm

    NYHEDER  

Se de seneste nyheder i DOFbasen.

18/04/2024: Vi har lanceret en ny version af PWA-indtastningsappen.

Følgende er tilføjet/ændret:

• Man kan nu vælge at sortere både ture og observationer efter andet end kronologisk rækkefølge. Det gør det fx meget nemmere at overskue en lang artsliste på en træktælling, at den nu kan sorteres enten alfabetisk eller taksonomisk.

• Dobbelttryk på skærmen aktiverede zoom, hvilket er uhensigtsmæssigt ved tryk på plusknapperne. Zoom er derfor nu deaktiveret.

• Det er ikke længere muligt at indtaste en sluttid på turen der er mindre end starttiden.

• Standardkort ved lokalitetsvalg er nu OpenStreetMaps

• Lokalitetsgrænser kan nu ses i længere tid, når man zoomer ud af kortet.

• Skriftstørrelse er gjort større på artsnavne og klokkeslæt.

• Diverse andre mindre opstramninger af layout.

PWA’en opdaterer sig selv ved brug efter lidt tid på telefonen, men ønsker man opdateringen gennnemtvunget med det samme, skal man åbne appen, trykke på refresh-ikonet, lukke appen, åbne appen igen. Så skulle der gerne stå version 0.17 eller mere.

Læs mere om appen her, bl.a. hvorfor du ikke kan finde den i Google Play eller App Store.

Mvh
DOFbasegruppen
(0.005 sekunder)