GENVEJE  


    DANMARKS FUGLE  

Lokaliteter med observationer (rød) og ynglepar (blå) af Strandskade i 2018.

Forekomst af Strandskade i Danmark 2008-2017. Se graf og farvekoder.

    DOKUMENTATION  

Seneste foto som er uploadet til en observation. Se observationen her.

Hør seneste lydfil som er uploadet til en observation. Se observationen her.

    FOREIGNERS  

Worldbirds

Introduction to DOFbasen
    LOKALITETER MED OBSERVATIONER  


    OBSERVATIONER  

Antal observationer pr. dag de seneste 14 dage:


Se også fordelingen af observationer lokalafdelingerne imellem.

    STATISTIK  


Mest aktive bidragydere af observationer indtastet via app i 2018

11081:Ralph Qwinten
10225:Henrik Gerner Baark
6369:Søren Skriver
4839:Joakim Matthiesen
4706:Henrik Böhmer

Se alle bidragydere.

 OM DOFBASEN 

DOFbasen er Dansk Ornitologisk Forenings (DOF) database over observationer af fugle
Alle kan indtaste og udsøge data i DOFbasen (når man er oprettet som bruger)
Der sker løbende kvalitetssikring af data i DOFbasen
DOFbasen er grundlaget for dataindsamlingen i DOFs projekter, og dermed fugle- og naturbeskyttelse i Danmark
Der kan indtastes på 19503 lokaliteter i DOFbasen
Der er 21.543.898 observationer i DOFbasen
DOFbasen anvender cookies. Dette accepterer du, når du bruger siden. Læs mere.    FOKUS  


I den kommende weekend - eller dagene omkring denne - foretages optælling af en lang række arter i det statslige NOVANA program.

Fokusarterne er knopsvane, mørkbuget og lysbuget knortegås, svømmeænder, taffeland, blishøne, trane, trane, hjejle, strandskade og almindelig ryle - men også gerne bilag 1 arter som sølvhejre, pibesvane, havørn, vandrefalk og blå kærhøg.

For om muligt at kunne estimere samlede nationale bestande af flere af disse arter, opfordres alle DOFbasens bidragydere til at være omhyggelige med indrapportering af disse arter i perioden 1.-15. oktober - også uden for fuglebeskyttelsesområderne.

Evt. spørgsmål kan sendes til Preben Clausen pc@bios.au.dk


    NYT PÅ DOFBASEN  

02/10/2018: Planlagt vedligehold af DOFbasen
26/09/2018: Nye kort i DOFbasen
26/09/2018: Opgradering af DOFbasen
11/04/2018: OPFORDRING: Vigtigt af geolokalisere ynglefugle!

Kendte fejl i DOFbasen (opdateres løbende)

    SJÆLDNE FUGLE DEN 16. OKTOBER  

De seneste 10 sjældne fugle der er indtastet fra tidligere år (antal observationer):

2017:Hvidøjet And(1)
 Sibirisk Bynkefugl(11)
 Schwarz´ Løvsanger(59)
2016:Hvidøjet And(1)
 Amerikansk Sortand(6)
 Sibirisk Jernspurv(4)
 Himalayasanger(3)
 Brun Løvsanger(1)
2015:Kohejre(2)
 Amerikansk Sortand(13)

Se hele listen her.
(0.942 sekunder)