TIPS  

Det er muligt at følge med i trækfuglenes ankomst fra vinterkvarteret. Vælg fænologi via menuen på hjemmesiden og se de første 10 observationer af hver art.

    DANMARKS FUGLE  

Tilfældig art udvalgt fra Danmarks fugle: Hvidvinget Terne

    IBA LOKALITETER  

Tilfældig lokalitet udvalgt fra Danmarks vigtigste lokaliteter: Saltbæk Vig

    NYHEDER  

Se de seneste nyheder i DOFbasen.

30/01/2024: Vi har lanceret en ny version af PWA-indtastningsappen, som dermed er version 0.14.

Følgende er tilføjet/ændret:

• Indtastning af ynglepar på turen.

• Det er nu muligt at indtaste ynglepar af samme art på samme lokalitet og dato flere gange, hvorved man dermed nu kan angive separate koordinater for hver indtastning. Dette gælder også indtastning via hjemmesiden.

• Udløb for hemmeligholdelse. Hvis man markerer en observation som hemmelig, er det nu blevet obligatorisk at udfylde dato for udløb af hemmeligholdelse. Som standardværdi vises næste 1. november, men det kan rettes til den dato, man ønsker.

Læs mere om appen her.

Mvh
DOFbasegruppen
(0.008 sekunder)